Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Dick Durevall, professor på Handels forskar på fairtrade kaffe.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Fairtrade-kaffe: Rosterierna stora vinnare

Fairtrade-märkt kaffe ger mer pengar till kaffebönderna, men det är rosterierna som drar hem den stora vinsten.

- Konsumenter utgår från att de gynnar kaffeodlarna genom att köpa Fairtrade. Men priset på Fairtrade är högre än vad som är motiverat, säger Dick Durevall, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Han slår i en ny undersökning fast att bönderna får mer pengar genom Fairtrade, men de hade kunnat få mycket mer. Dagligvaruhandeln och rosterierna tar vinsten.

- Priset på Fairtradekaffe är ungefär 15-20 kronor mer per kilo. Man borde ha ett påslag som motsvarar kostnaden, vilket hade legat runt fem kronor, gentemot vanligt kaffe, säger Durevall.

Fairtrade-märkt kaffe stod för sju procent av den totala kaffemarknaden i Sverige under 2013. För förra året uppskattar Fairtrade Sverige att man kommer ha kring 8,5 procent av marknaden. På sex år har marknadsandelen mer än dubblerats.

Tidigare studier kring Fairtrade-märkning har enligt Dick Durevall visat att ungefär elva procent av priset på Fairtradekaffe gått tillbaka till exportlandet. Där odlare, kooperativ, Fairtrade International, mellanhänder och exportörer ingår. I Dick Durevalls, mer omfattande, studie är den siffran mellan 20 till 30 procent.

- På så sätt är utvecklingen positiv, men jag tycker inte marknaden fungerar bra i försäljningen. Där rosterierna tar en större andel av vinsten, säger han.

På rosterierna håller man inte med om den bild som Dick Durevall målar upp om ökade vinstmarginaler.

- Nej, vi har inte samma syn på det. Det är många faktorer som påverkar priset, som kvalité, premier, smaker med mera, säger Anders Thorén, kommunikationschef på Löfbergs.

Så ni har inte högre vinstmarginal på Fairtradekaffe?

- Det är otroligt mycket som påverkar priser och vi delar inte hans uppfattning.

Han får stöd av Marie Louise Elmgren, informationschef Nestlé Sverige AB, som äger Zoegas.

- Det stämmer inte att vi har större marginaler på Fairtradekaffe jämfört med vanligt kaffe.

Båda två talar om vikten av att hitta ett hållbart kaffeodlande där böndernas situation är central för att säkra en fortsatt kaffeodling.

- Det blir en vinst för alla om vi tänker och skapar ett långsiktigt hållbart odlande, där certifiering och märkning är en av många delar, säger Marie Louise Elmgren.

På Fairtrade Sverige är man medveten om frågan och påpekar att inom i stort sett all handel så får odlaren, det första produktionsledet, en liten del av vinsten. Det Fairtrade gör är att sätta en minimigräns för vad bönorna får kosta, och utöver det får odlarna en utvecklingspremie.

- Vi ger oss inte in i hur handlarna eller rosterierna prissätter varan. Men vill naturligtvis att handeln ska vara så effektiv som möjligt så odlarna får en större del, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige.

Istället hoppas de att via dialog kan få fram en förändring i prissättningen. Och att fler aktörer kan få upp ögonen för att det kan finnas en konkurrensmöjlighet kring Fairtradekaffe. Morgan Zerne ser det som problematiskt att Fairtradekaffe är prissatt betydligt högre än vanligt kaffe.

- Man ska ge konsumenten möjlighet att välja ett juste alternativ. Ju högre extrakostnaderna är desto färre är benägna att göra ett val, säger han.

- Är marginalen och efterfrågan stor, ja då bör konkurrensen öka vilket leder till minskade priser.

Finns det en risk att förtroendet för Fairtrade urholkas i och med att rosterier och handlare tar vinsten och inte odlarna?

- Alternativet till Fairtrade, det ger oändligt mycket mindre tillbaka till odlarna. Fairtrade är enda alternativet som finns för att odlarna ska få bättre ekonomiska villkor.

Fakta: Fairtrade

Stod 2013 för sju procent av den totala svenska kaffeförsäljningen.

Syftet är att kaffeodlarna ska få ett pris som gör det möjligt att överleva på odlingen och driva sig ur fattigdom.

Enligt Dick Durevall får rosterierna och detaljhandelskedjorna över 60 procent och kaffeproducentländerna 25 till 30 procent av försäljningen. Den resterande delen går till Fairtrade Sverige.

5 500 ton Fairtrademärkt kaffe såldes under 2013, Vilket var 7,1 procent av marknaden, till ett värde av 566 miljoner kronor. Under 2014 beräknas det ha ökat.

Den totala försäljningen av Fairtrade uppgick 2013 till drygt två miljarder kronor. Där kaffe, bananer och vin är de tre största produkterna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.