Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Förfinar arbetet mot rasism

Vi hoppas att det kommande Nationella kunskaps- och resurscentrumet för forskning om rasism kan bli en av flera plattformar för spridning och samordning av forskningsresultat om rasism, skriver bland andra professor Marie Demker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Forskning om rasism, 14/6

Kollegor vid Göteborgs universitet lyfter fram kritik mot det institut som ska inrättas som resultat av ett uppdrag från regeringen. Vi vill påpeka att vi ännu inte fått regleringsbrevet och därför inte hunnit påbörja arbetet. Därför är kritiken något prematur. Vi är helt eniga i att rasismens strukturella förankring är en grundläggande utgångspunkt för all verksamhet med ambitionen att motverka rasism.

Uppdraget universitet får innebär dock inte att ett forskningsinstitut av det slag som förutsätts i artikeln inrättas. Institutet kommer till exempel inte att erhålla anslag för forskning från regeringen.

Uppdraget utgår i stället från behovet av att förvalta och utveckla praktiska erfarenheter från pedagogiskt och socialt arbete i bemötande av rasism och våldsbejakande extremism i samhället, främst i skola och ungdomsmiljöer. Därtill ska vi utveckla utbildningar för personal som har att hantera dessa utmaningar i sin vardag och stötta kommuner, myndigheter och ideella organisationer med sådan kompetens. En omfattande verksamhet av detta slag pågår redan. Universitetet har goda möjligheter att bidra med forskningsgrundad kunskap inom ramen för sådana samarbeten.

En av flera plattformar

Universitetet kommer således inte att få ett uppdrag att bedriva forskning. Emellertid vill vi verka för samordning av forskning, spridning av forskningsresultat och på sikt också bedriva forskning med bred vetenskaplig bas. Vi hoppas att det kommande institutet kan bli en av flera plattformar för detta. Vi hoppas också att flera av de forskare som står bakom artikeln kommer att vara delaktiga i att utveckla den kommande verksamheten och fylla den med relevant och kritiskt innehåll.

Vi vill även framhålla att det är viktigt att kritiskt granska begreppet tolerans och inte minst i pedagogisk praktik. Toleransbegreppet kopplas ofta till en individuell tolerans för det som avviker, men kan också vara ett ledord för ett öppet och tillåtande samhällsklimat. I det senare fallet äger var och en rätt att definiera sina multipla identiteter och har ansvar att erkänna andras, något som vi tycker är ett fundament i ett normkritiskt perspektiv.

Marie Demker

professor statsvetenskap, Göteborgs universitet

Göran Larsson

professor religionsvetenskap/religionshistoria, Göteborgs universitet

Helena Lindholm

professor freds- och utvecklingsforskning, prorektor, Göteborgs universitet

Christer Mattsson

doktorand pedagogik, Göteborgs universitet

Sara Stendahl

docent juridik, Göteborgs universitet

Roger Säljö

seniorprofessor pedagogisk psykologi, lärande, utveckling, kommunikation, Göteborgs universitet