Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Läsandet hos barn bör stimuleras, inte tvärt om, skriver debattörerna.

Författare reduceras till bidragstagare

Sedan mitten av 50-talet har Sverige haft ett väl fungerande system där upphovsmännen får ersättning för att de offentliga biblioteken lånar ut deras böcker gratis. Det vill kulturministern rasera och hotar därmed författarnas överlevnadsvillkor, skriver Bengt Berg och Lars Ohly (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På måndag inviger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) världens största barnboksmässa i Bologna. I år är Sverige hedersgäst och ett 50-tal svenska barnboksförfattare och illustratörer finns på plats. Temat är Barns och ungas rätt till kultur (det hade inte skadat med ett ”alla” i början av parollen!)

Det är ingen slump att den svenska barnboken har ett så gott internationellt renommé. Den är frukten av en mångårig tradition i andan från Astrid och Barbro Lindgren, Lennart Hellsing, Maria Gripe och andra fantastiska berättare i ord och bild. Men också av en biblioteksverksamhet som spridit bra böcker till alla barn.

Med rätta har omvärlden betraktat de svenska biblioteken med både beundran och förundran. Att alla kan tillägna sig all slags litteratur helt gratis, på centralt belägna bibliotek, med kunnig personal och en stor spännvidd på utbudet, har blivit en självklar hörnpelare i det demokratiska samhällsbygget.

Väl fungerande system

Men för att en bok ska kunna läsas och lånas måste den ha skapats av någon. Att alla har rätt till ekonomisk ersättning för utfört arbete finns fastslaget genom EU-direktiv 2006/15/EU.

Sedan mitten av 1950-talet har Sverige ett väl fungerande system för att ersätta upphovsmännen för att de offentliga biblioteken lånar ut deras verk gratis.

För varje utlånat verk avsätts en författarpenning. Nivån fastställs i förhandlingar mellan författarorganisationerna och staten och är i dag 1,37 kr per boklån.

Intäkterna går till Sveriges författarfond som förvaltar och fördelar medlen. En del av utbetalningarna baseras på de enskilda upphovsmännens utlåning enligt utlåningsstatistiken från biblioteken och en annan del i form av fleråriga arbetsstipendier, resestipendier eller så kallade garanterad författarpenning. På så sätt har författare, översättare och bildmakare fått betalt för sitt arbete.

Nu föreslås att denna demokratiska ordning, där författarorganisationerna och staten förhandlat, ska tas bort. Regeringen vill ersätta biblioteksersättningen med en klumpsumma vart femte år och slopa förhandlingsrätten om nivån.

Att regeringen dessutom vill döpa om den ekonomiska ersättningen till ”bidrag” är symptomatiskt. I ett slag förvandlas bokskaparna till bidragstagare.

Som motiv för omdaningen av ett välfungerande ersättningssystem vill kulturministern enligt egen utsago skapa ett mera ”modernt och transparent” system.

Litteraturutredningen har gjort en kartläggning av litteraturlandet Sverige. I den framgår att läsandet minskar drastiskt hos våra yngre medborgare, särskilt grabbar, män och förortsbor. I stället för att göra riktade insatser för dessa grupper tycks nu regeringen lägga sig vinn om att montera ner väl beprövade och sedan länge fungerande system för just läsfrämjande.

Vad säger övriga Allianspartier?

Vad säger de övriga Allianspartierna om kulturministerns hotande attack på biblioteksersättningen och därmed författarnas överlevnadsvillkor?

Kulturutskottets vice ordförande, Christer Nylander, FP, lämnade sitt uppdrag i protest mot den förda kulturpolitiken som, vad jag kan förstå, gick stick i stäv med hans liberalt frisinnade hållning till kulturens självständighet. Men vad säger hans efterträdare, Ulf Nilsson? Och vad säger folkrörelsepartiet Centern, vars studieförbund Vuxenskolan var delägare i förlaget ”En bok för alla”, som Lena Adelsohn Liljeroth avskaffade? Och KD, som säger sig värna om de humanistiska värdena, nog måste väl månglartänkandet någon gång skava samvetet?

När vår kulturminister yvs över svensk barnbokskultur i Bologna är det värt att påminna om att just nu protesterar bokmakarnas intresseorganisationer Sveriges Författarförbund, Svenska fotografers förbund och Svenska tecknare mot tanken på att rasera den väl fungerande biblioteksersättningen under ledning av just kulturministern!

Bengt Berg (V)

författare och riksdagsledamot i kulturutskottet

Lars Ohly (V)

ledamot i kulturutskottet