Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi kan inte blunda för förändringarna inom litteraturområdet, inte minst att andelen utlån av e-böcker ökar, vilket påverkar upphovsmännens villkor. Utgångspunkten är dock klar; en rimlig ersättning till upphovsmän av litterära verk kommer att ligga fast!, skriver debattörerna.

Författare har rätt till ersättning

Lars Ohly och Bengt Berg (V) påstår att regeringen vill försämra villkoren för ersättning till litterära upphovsmän. Hur de kommit fram till denna slutsats är besynnerligt, skriver Lena Adelsohn Liljeroth och Cecilia Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I en interpellationsdebatt den 12 mars, som både Ohly och Berg deltog vid, redogjorde kulturministern tydligt för regeringens ståndpunkt i frågan. Utgångspunkten är glasklar. Litterära upphovsmän ska ha rätt till en ersättning för att deras verk lånas ut till allmänheten. Därför vill vi värna biblioteksersättningen. Sedan Alliansregeringen tillträdde har biblioteksersättningen ökat med cirka 14,2 miljoner kronor.

Biblioteksersättningen är och skall vara en ersättning, punkt. Vi har aldrig tyckt att biblioteksersättning är ett bidrag. Däremot har vi förstått att det tolkats så när kulturministern talat om de kulturpolitiska stödsystemen generellt, vilka omfattar såväl stipendier, bidrag och offentligrättsliga ersättningar.

Bok - oaktat format

En bok bör betraktas som en bok – oaktat format. I juridisk mening är dock e-boken en elektronisk tjänst och därmed finns inga exemplar som fritt får spridas vidare när de sålts på marknaden. För ersättning av e-böcker råder andra regler än för fysiska böcker. I dessa fall förhandlar biblioteken om användandet med rättighetsinnehavarna och upphovsmännen om ersättning.

Vi kan inte blunda för förändringarna inom litteraturområdet, inte minst att andelen utlån av e-böcker ökar, vilket påverkar upphovsmännens villkor. Litteraturutredningen fick därför i uppdrag att se över detta. Vi håller nu på att analysera utredningens förslag och de remissynpunkter som kommit in och återkommer med vårt ställningstagande. Utgångspunkten är dock klar; en rimlig ersättning till upphovsmän av litterära verk kommer att ligga fast!

Lena Adelsohn Liljeroth (M)

kulturminister

Cecilia Magnusson (M)

ordförande moderaterna i Kulturutskottet