Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Företagare behöver stärkt social trygghet

Socialförsäkringssystemen ska vara till för alla men har hittills varit avpassade till anställda och inte för företagare. Det måste ändras, skriver Cecilia Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Även om den gängse bilden av en företagare oftast är en man som äger ett betydande företag och stadiga inkomster så ser inte verkligheten ut så. En företagare kan lika gärna vara en deltidsarbetande kvinna som startat en verksamhet i vård-, eller tjänstesektorn och som nu funderar på att lämna sin anställning för att satsa helhjärtat och kanske så småningom anställa.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Tillväxtverkets årliga entreprenörskapsbarometer visar att andelen företagare i Sverige är lägre än EU-genomsnittet. Avståndet till EU-genomsnittet är dessutom större bland kvinnor än bland män. Undersökningen visar också att den ekonomiska osäkerheten och den minskade tryggheten som är förknippad med företagande avskräcker kvinnor i större utsträckning än män från att bli företagare.

Behöver en anpassad lagstiftning

Nyföretagandet har ökat i Sverige vilket är glädjande men att svenska kvinnor i lägre grad vågar starta eget är oroväckande. Vi behöver en lagstiftning som är anpassad till alla typer av företagande. För visst blir även en småföretagares småbarn sjuka och visst kan även en företagare behöva a-kassa utan att tvingas avveckla företaget. I beslutet att våga lämna en anställning för att starta eget kan sådana frågor väga tungt.

Företagare är med och betalar till socialförsäkringssystemet så det är rimligt att de får möjlighet att utnyttja den under villkor som passar dem.

Föreslår tio reformer

Alliansregeringen föreslår nu tio reformer i de sociala trygghetssystemen som stärker den sociala tryggheten för företagare. De ändringar vi gör i arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkring och i reglerna för sjuklön skapar större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ger ökad likabehandling av företagare och anställda och ökar därtill valfriheten för företagare.

För att fler ska våga starta eget föreslår vi att företagaren ska få behålla sin gamla sjukpenning- och a-kassegrundade inkomst i två år. Det blir också en förmånligare beräkning av a-kasseersättning för alla företagare. Det innebär att det blir mer lönsamt att driva företaget vidare även vid tillfälliga nedgångar och inte som i dag en högre arbetslöshetsersättning om man lägger ner verksamheten på ett tidigare stadium. Dessutom ökas möjligheterna att fortsätta driva ett företag som bisyssla under arbetslöshet.

Högkostnadsskydd

Regeringen föreslår också att egenföretagare ska kunna välja sju dagar eller mer i karenstid vid sjukdom och motsvarande lägre egenavgifter. Vi inför också ett högkostnadsskydd för anställdas sjuklön, vilket ger trygghet för företagaren och ökar möjligheterna till anställning för andra.

Att starta ett företag innebär alltid en affärsrisk. Sverige behöver fler företagare, inte färre. Vi måste därför undanröja så många andra risker som möjligt . Socialförsäkringarna ska vara en trygghet för dem som väljer att starta företag. Alliansregeringens förändringar gör det möjligt för fler att våga starta företag.

Cecilia Magnusson (M)

riksdagsledamot Göteborg