Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Alternativa drivmedel måste få snabbare och större genomslag. Då är det viktigt att det finns tankstationer för alla drivmedel med gemensam standard för konstruktion och användning, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

EU tar krafttag för gröna transporter

Både ekologiska och ekonomiska skäl gör att EU behöver skynda på omställningen till alternativa drivmedel. EU-kommissionens förslag är bindande minimimål för medlemsstaterna för rena drivmedel liksom gemensam standard för den utrustning som krävs, skriver Sim Kallas, EU-kommissionens vice ordförande.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i Europa behöver vi en grön och innovativ transportsektor. Nya alternativa drivmedel skulle göra Europas ekonomi mer resurseffektiv, minska beroendet av olja och reducera utsläppen av koldioxid.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Transportsektorn står för den största andelen av oljekonsumtionen i EU. Oljan väntas bli dyrare i framtiden och allt svårare att få tag på, på grund av politisk instabilitet i flera oljerika regioner. Det finns alltså både ekologiska och ekonomiska skäl för att skynda på vår omställning till alternativa drivmedel.

Det finns redan alternativa drivmedel och i många fall är tekniken redo för marknaden. Men problemet är att få framgångsrika pilotprojekt också bli kommersiella framgångar. Den privata sektorn har ännu inte lyckats överbrygga detta gap.

Vi har fastnat i en ond cirkel. Investerare är osäkra på dessa nya marknader. De väljer att inte satsa pengar på infrastruktur till alternativa drivmedel då det inte finns tillräckligt många fordon och fartyg som skulle använda dem. Fordonen säljs i sin tur inte till konkurrenskraftiga priser på grund av en bristande efterfrågan. Konsumenterna vill inte köpa fordonen när infrastrukturen saknas.

För att bryta den här cirkeln måste infrastrukturen börja byggas ut, inte bara i några enstaka städer utan överallt i Europa, så att konsumenterna kan dra nytta av dessa möjligheter. Dagens europeiska nätverk för att tillhandahålla elektricitet, vätgas, och naturgas till transportsektorn räcker helt enkelt inte till för att tillåta ett fullt marknadsinträde.

Heltäckande strategi

Jag föreslår därför en ny heltäckande och långsiktig strategi för alternativa drivmedel. EU-kommissionen har nu fram ett förslag som innehåller bland annat bindande minimimål för medlemsstaterna när det gäller infrastruktur för rena drivmedel, såsom el, vätgas och naturgas, liksom EU-omfattande standarder för den utrustning som krävs.

I hela Europa måste det finnas tankstationer för alternativa drivmedel med gemensamma standarder för konstruktion och användning. Människor måste kunna använda och ladda deras bilar på samma sätt i hela Europa.

I Sverige planerar man att ha 600 000 elektriska fordon år 2020. För att denna omställning ska bli verklighet måste infrastrukturen vara på plats. Kommissionens föreslår därför att Sverige ska ha 14 000 laddningsplatser tillgängliga för allmänheten år 2020.

Konsumenterna kommer endast att närma sig den här marknaden om de kan köpa fordon till ett rimligt pris och om det finns tillräcklig och tillgänglig infrastruktur på plats. Utan detta så kommer denna marknad inte att kunna växa, trots de stora investeringar som redan gjorts.

Denna nya marknad har stor tillväxtpotential för europeiska företag och producenter. Idag utgör fordon som drivs av elektricitet, naturgas och vätgas en mycket begränsad andel av världsmarknaden, men den beräknas växa i framtiden. Detta utgör en möjlighet för EU:s underleverantörer inom fordonsindustrin att bli världsledande på en växande marknad och höja sin globala konkurrenskraft. Detta kommer i sin tur att stimulera den ekonomiska tillväxten i Europa och skapa arbetstillfällen, framförallt för små och medelstora företag.

Det största hindret mot en accelererad utveckling av framtida drivmedel är en osäker efterfrågan hos tillverkare, investerare och konsumenter. Det är nu hög tid att ge klara signaler om viken riktning vi ska gå och skapa de förutsättningar som krävs för en grönare och mer innovativ transportsektor i linje med målet om en smart och hållbar tillväxt.

Sim Kallas

EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för transportfrågor

Läs mer på:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_en.htm