Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

EU-bistånd ska inte gå till antisemiter

Det finns åtskilliga exempel på EU-finansierade organisationer som motarbetar Israel och försämrar möjligheterna till dialog och fred. Nu måste tydliga riktlinjer för biståndet till för att hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper, skriver Lars Adaktusson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Runt om i världen görs dagligen stora biståndssatsningar för att lyfta människor ur fattigdom och främja mänskliga rättigheter. EU är världens största biståndsgivare och har stor betydelse i den fattiga delen av världen. Ändå finns det sidor av biståndet som måste granskas och ifrågasättas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Enskilda organisationer verksamma i Israel och på de palestinska områdena får varje år EU-bistånd som används till politisk opinionsbildning. Inte sällan används denna opinionsbildning till att svartmåla Israel. Samtidigt som EU-ländernas utrikesministrar enhälligt i sina rådsslutsatser manar palestinska ledare att avväpna terroristgrupper och erkänner Israels rätt till självförsvar, bidrar europeiska skattepengar till att palestinska intresseorganisationer kan sprida hatpropaganda.

Syfte att isolera Israel

De EU-finansierade kampanjerna har till syfte att isolera Israel internationellt. Dels genom att bilda opinion för organiserade bojkotter av israeliska varor, dels genom krav på ekonomiska sanktioner mot Israel. Även detta strider mot EU:s gemensamma utrikespolitik. Hittills har EU:s medlemsländer motsatt sig alla former av bojkotter och framhållit Israels rätt till nationellt självförsvar. Ändå går det att hitta åtskilliga exempel på EU-finansierade organisationer som motarbetar Israel och därigenom också försämrar möjligheterna till dialog och fred. 

Ett exempel är den koalition av tolv palestinska organisationer som med stöd av EU-bidrag arbetar för att EU i sina rådsslutsatser ska anta direkt antagonistiska förhållningssätt mot Israel. Dessa organisationer motsätter sig Israels rätt till säkra gränser och strävar efter att politiskt isolera landet i internationella sammanhang.

Antisemitiska inslag

Ett annat exempel är verksamheten vid universitetet i Birzeit, nära Ramallah. Universitetets verksamhet har klart antisemitiska inslag, personer med judisk bakgrund är förbjudna att överhuvud taget besöka universitetsområdet. Som medfinansiär av verksamheten vid universitetet finns EU-kommissionen. Andra exempel på organisationer som får EU-stöd och som samtidigt har en starkt Israelfientlig agenda är Islamic Relief Worldwide, Al-Quds University, Nova, Ma´an News network, Ewash och AIC.

Oproportionerligt stöd

Organisationen NGO Monitor har nyligen granskat EU:s finanseringverktyg för budgetposten ”Demokratifrämjande och mänskliga rättigheter” i Mellanöstern. Av kartläggningen framgår att stödet till palestinska områden är oproportionerligt i förhållande till andra krisdrabbade områden.

I en tid då stora delar av Mellanöstern befinner sig i krig och konflikt, då människor i omkringliggande länder förvägras mänskliga rättigheter, då etnoreligiösa minoriteter mördas och förföljs kanaliseras omkring hälften av EU-biståndet till palestinska områden. Enligt EU:s finansieringsverktyg och unionens prioriteringar tycks Mellanösterns enda demokrati utgöra ett större hot mot frihet och demokrati än alla de diktaturer som finns i regionen.

Till detta ska läggas att biståndet inte följs upp och att biståndsmottagarna inte hålls redovisningsansvariga i tillräcklig utsträckning. Allmänt finns också en brist på transparens i hanteringen vilket riskerar att leda till en felaktig användning av skattebetalarnas pengar men också till en kontraproduktiv syn på EU-biståndet i allmänhet.

Översyn nödvändig

Sammantaget gör detta att krav nu måste ställas på en översyn av EU:s biståndspolitiska prioriteringar. I linje med Europeiska revisionsrättens rapport om biståndet till de palestinska områdena måste bristen på transparens och ansvarsredovisning åtgärdas.

Samtidigt måste krav ställas på den svenska regeringen att leva upp till biståndets grundläggande syften; demokratiutveckling och främjande av mänskliga rättigheter. Tydliga riktlinjer för biståndet måste till för att hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper. Att inte på allvar lyfta fram detta problem och ställa krav på förändring är att svika dem som behöver vår hjälp, liksom Europas skattebetalare.

Lars Adaktusson (KD)

Europa- parlamentariker