Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Förskola.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Elva barn - och bara en anställd jobbar

En förskolelärare i Varberg ansvarade ensam för elva små barn. En avdelning hade 38 barn som mest. Det visar fem tidningars unika granskning av dagsläget i 253 förskoleavdelningar i Västsverige.

En kommentar återkommer när vi skriver om läget i förskolan. Ofta är det personalen själv som hör av sig och berättar att den officiella statistiken med genomsnittliga barngrupper och genomsnittlig personaltäthet inte ger hela bilden av en pressad situation i förskolan. Det är just ett genomsnitt och varje genomsnitt har sina extremer.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I en unik granskning har vi under en timme ställt samma frågor till 253 kommunala förskoleavdelningar i sju västsvenska städer: Göteborg, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg:

• Hur stor är er barngrupp just nu?

• Hur många är ni i personalen just nu?

Vi har funnit oerhört stora skillnader, inte bara mellan kommuner utan också inom kommunerna:

• I Falkenberg kunde det i en förskola gå två småbarn i åldrarna 1-3 år på varje anställd.

• Personalen vid en annan förskola i Falkenberg hade samtidigt hand om sex till sju barn i samma arbetsintensiva åldrar. 

Det största antalet barn per personal fann vi i Varberg där en förskolelärare ensam ansvarade för elva barn i åldrarna 1-5 år vid den tidpunkt vi ringde. 

 

Enligt Skolverkets officiella statistik går det i genomsnitt 5,4 barn per anställd i förskolan. I vår rundringning påträffade vi en handfull förskoleavdelningar där antalet barn vid den undersökta timmen närmade sig det dubbla.

Eva-Lis Sirén är förbundsordförande på Lärarförbundet som tillsammans med Kommunal organiserar anställda vid landets förskolor och hon tycker att det är viktigt att inte bara se till genomsnittssiffror om man ska tala om förskolans kvalité.

 

.........................................................

"Verkligheten kan se helt

annorlunda ut under olika

perioder av arbetsdagen"

Eva-Lis Sirén

.........................................................

 

- Vi vet att de större barngrupperna har ökat i storlek, men samtidigt har också barngrupper med ett mindre antal barn ökat och då ser snittet ungefär likadant ut som tidigare. Verkligheten kan se helt annorlunda ut under olika perioder av arbetsdagen. Ingen förskolelärare ska behöva tvingas bryta mot läroplan och skollag för att tiden och möjligheten inte finns, säger hon och menar att arbetsbelastningen riskerar göra personalen till mer av barnpassare än pedagoger.

Även barngruppernas storlek skiljer stort. Femton barn var länge det av Skolverket rekommenderade antalet barn i grupperna. En betydande andel förskoleavdelningar i vår granskning hade mer än dubbelt så stora grupper. I Göteborg hade var tredje barngrupp 21 eller fler barn.

Per-Arne Andersson, chef vid avdelningen för lärande och arbetsmarknad vid Sveriges kommuner- och landsting, SKL, tycker att det är viktigt att inte stirra sig blind på barngruppers storlek eller personaltäthet.

- Det finns många andra faktorer som kan vara avgörande för kvalitén som personalens utbildning, hur man arbetar i gruppen och hur många som är utbildade förskolelärare.

  

Det är ett resonemang som många kommuner knyter an till då de motiverar större barngrupper med annan pedagogik och nya arbetssätt. Så är fallet med den förskoleavdelning i Uddevalla som vid vår rundringning hade den största barngruppen på 38 barn. Där delades barnen upp i grupper under delar av dagen och man var också fler i personalen än genomsnittet - sex stycken.

Men i en förskola i Göteborg med 32 barn på fem anställda var personalen tydlig med orsaken till den stora barngruppen:

-På grund av besparingar har vi slagit ihop två avdelningar till en.

Vår granskning är en ögonblicksbild. Vi ringde alla förskolor mellan klockan 10 och 11 på dagen. En del förskolor menade att de då hade flest barn, andra att de hade mer barn senare under dagen, efter lunch. Andra menade att de var drabbade av sjukdom, ofta magsjuka, vilket gjorde barnantalet lägre just den dagen. 

En förutsättning för att genomföra granskningen var att lova personalen anonymitet. Trots det valde 11 procent av de tillfrågade att inte svara. Ofta med hänvisning till att allt, även de allra minsta frågor, ska besvaras av chefen.

 

.........................................................

Policyn att bara chefen

får svara på frågor

strider mot lagen

.........................................................

 

-Vi har fått order att hänvisa alla frågor till rektor, sa en förskolelärare i Göteborg. I Trollhättan hänvisades till en liknande policy som sa att bara chefen får svara på frågor - i strid mot lagen.

Så gjorde vi förskolegranskningen

■ Vi ringde under samma timme 253 slumpvis utvalda kommunala förskoleavdelningar i Göteborg, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg för en ögonblicksbild avseende personaltäthet och barngruppers storlek.

■ För att möjliggöra svar garanterades de anställda anonymitet och att förskolornas namn skulle utelämnas.

■ Vi har använt Skolverkets definitioner. Personal är de som arbetar aktivt i barngruppen - praktikanter eller studenter ej medräknade. Barngruppen består av de barn som under sin huvudsakliga tid vistas på avdelningen och kan inom sig organiseras olika.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research:

20 reportrar vid Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Hallands nyheter och TT/ELA har deltagit i granskningen.

Bohusläningen: Kajsa Wedberg, Andreas Borg och Angelica Dimakis.
Göteborgs-Posten: Pär Düsing, Arne Larsson, Karin Nilsson, Hanna Karlsson, Linus Hugo, Daniel Olsson.
Hallands Nyheter: Ulrika Ernström, Laura Zurman och Fredrik Larsson, Madelene Sandin och Sara Fridholm
Hallandsposten: Hanna Sjöberg.
TT/ELA: Agnetha Andersson, Annie Granzell, Niklas Johansson, Monica Sahlback, Yvonne Olsson

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.