Kartan visar områden med uranfyndigheter i urberget och i alunskiffrar.
Kartan visar områden med uranfyndigheter i urberget och i alunskiffrar. Bild: Anders Humlebo/TT

Vd: Vi vill bryta uran i Sverige

Regeringen och Sverigedemokraterna vill riva upp uranförbudet i Sverige. Ett bolag flaggar redan för att man vill bryta uran om stoppet hävs.
– Vi vill vara en uranproducent, säger Aura Energys vd Andrew Grove.

ANNONS
|

Det australiska företaget Aura Energy har tidigare prospekterat efter uran i Sverige och inte minst i Jämtland. Men när förbudet trädde i kraft för några år sedan inriktade man sig på utvinning av batterimetallen vanadin i stället. Senare i år ska man lämna in en ansökan om så kallad bearbetningskoncession – ett steg närmare en gruva.

Regeringen har nu tillsatt en snabbutredning för att häva uranstoppet. Om förbudet rivs upp planerar Aura Energy för att även utvinna uran i Jämtland, en minst sagt infekterad fråga lokalt.

– Vi skulle vilja utvinna uran och andra metaller från fyndigheterna i Häggån, säger Andrew Grove, vars bolag även har ett uranprojekt i Mauretanien.

ANNONS

"Ta tillfället i akt"

Sverige har relativt stora tillgångar av uran i berggrunden, över en fjärdedel av Europas kända uranfyndigheter.

– Det finns en potential att hitta uran helt enkelt, säger Peter Åkerhammar, uranexpert vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Hur stort är då intresset för uranbrytning i Sverige om förbudet hävs? Det är i det närmaste omöjligt att svara på, menar Åkerhammar:

– Vi har haft förbud att prospektera och utvinna uran sedan 2018 och innan dess var det ett handfull företag som inriktade sig mot just uranprospektering. Det är väl troligt att det kommer röra sig om en handfull företag igen, om det blir tillåtet.

Enligt branschorganisation för gruvrelaterade företag, Svemin, har intresset, inte så förvånande, varit väldigt svalt sedan förbudet trädde ikraft. Men man ser framför sig att intresset kommer att öka om stoppet hävs.

Aura Energy tror att det kommer finnas ett intresse bland de projekt där uran kan bli en biprodukt.

– Många av dessa kommer att ta tillfället i akt att utvinna uran från de material man redan bryter, säger Andrew Grove.

Krävs kapital

Men att utvinna uran är dyrt och det finns en rad faktorer som spelar in för att bolag ska vilja prospektera och dessutom göra det här, menar Peter Åkerhammar.

ANNONS

Uranpriset, som för tillfället är ganska högt, är ett exempel. Dessutom konkurrerar Sverige med andra delar av världen.

– Prospektering är en oerhört kapitalintensiv bransch. Mest kapital finns i Australien och Kanada och många av de mindre prospekteringsbolagen i Sverige kommer just från Australien och Kanada.

Fakta: Förbjudet att bryta uran

Sedan 1 augusti 2018 är det inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran.

Inga tillstånd beviljas för brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle.

Sedan 2018 klassas uran inte som en koncessionsmineral enligt minerallagen. Det betyder att det råder ett stopp för att bevilja undersökningstillstånd eller tillstånd att bearbeta uran, så kallad bearbetningskoncession.

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka vad som krävs för att återigen göra det möjligt att utvinna uran i Sverige. Utredningen ska redovisas senast i mitten av maj.

Källa: Riksdagen, regeringen

ANNONS