Vattenfall, med vd Anna Borg, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.
Vattenfall, med vd Anna Borg, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Vattenfall: Rysk gas skapar osäkerhet

Ryssland fortsätter skrämma marknaden med osäkra gasleveranser och några sjunkande elpriser går inte att skymta framåt. Så länge vi är beroende av gasen är läget osäkert, enligt Vattenfallschefen Anna Borg.

ANNONS

Den statliga energikoncernen Vattenfall redovisar ett underliggande rörelseresultat på 8,1 miljarder kronor för andra kvartalet, jämfört med förra årets dryga 5,2 miljarder.

Omsättningen lyfte till 48,2 miljarder kronor, från 34,6 miljarder ett år tidigare.

– Även om omsättningen ökar, som en följd av de höga elpriserna, så kan vi se att det underliggande resultatet för det här kvartalet är stabilt, säger vd Anna Borg.

Stabila i turbulent tid

De stora svängningarna i elpriset har inte direkt påverkat Vattenfalls resultat, säger Borg, eftersom bolaget valt att prissäkra elproduktionen mot det så kallade systempriset.

Däremot påverkar de stora prisskillnaderna i Sverige, säger hon.

– På sikt så kommer de högre priserna ha en påverkan på Vattenfall eftersom vi prissäkrar i förväg, rullande.

ANNONS

Att priserna på marknaden är instabila och höga har inte Vattenfall något ansvar för, säger Borg.

– Däremot har vi som stor aktör ett ansvar att se till att våra anläggningar är i gång och att de är i gott skick.

Fler kunder väljer Vattenfall nu än förra året, säger vd:n, vilket tyder på att bolaget levererar det man lovar.

– Jag tror att man attraheras av att vi är en trygg och stabil spelare som klarar av att leverera även i den här turbulenta situationen, säger Borg.

Ingen lösning i närtid

Osäkerheten kring de ryska gasleveranserna till Europa är fortfarande stor, säger vd:n, och är i första hand det som driver de höga och volatila elpriserna.

– Det ser inte ut som att det kommer finnas någon lösning på den frågan i närtid.

Exakt hur priserna kommer att se ut mot hösten och vintern är nästan omöjligt att svara på, enligt Borg. Även om flera länder försöker minska beroendet av den ryska gasen genom att titta på andra typer av elproduktion kommer det att ta lång tid att få till en lösning på problemet.

– Så länge det här beroendet av gasen finns och så länge osäkerheten finns så kommer priserna att vara höga, säger hon.

ANNONS

Viktigt med fortsatta investeringar

För att minska beroendet av den ryska gasen är det viktigt att Norden och Europa fortsätter investera stort i förnybar och hållbar elproduktion, säger Borg.

– Vi har en hög investeringstakt, vi har inte slagit av på den, tvärtom så gasar vi på i större uträckning.

Under kvartalet har Vattenfall invigt vindkraftanläggningen Bakliden Fäboberget, med totalt 84 vindkraftverk i Åsele och Lycksele kommun.

– Den är ju uppe och går och adderar ny elproduktion här och nu, säger vd:n.

Under perioden har bolaget också gått fram med två större vindkraftprojekt, varav ett havsbaserat i Sverige. Det är dock lång tid kvar innan det ansluts till det svenska stamnätet.

– Det kommer inte vara aktuellt förrän i slutet av 2020-talet.

Vattenfall ser också över möjligheten att bygga små modulära reaktorer, så kallade SMR, i anslutning till kärnkraftverket Ringhals. Där är det också en bra bit kvar innan produktionen eventuellt kan dra i gång.

– Det återstår att se om tekniken kan leverera det som den lovar, säger Borg och fortsätter:

– De kommer inte att finnas på marknaden förrän allra tidigast någon gång under 2030-talet, om allt går bra, i närtid är det framför allt mer landbaserad- och havsbaserad vind som kan bidra med elproduktion.

ANNONS

Rättelse: I tidigare version angavs felaktigt resultatet för första halvåret, inte andra kvartalet.

Fakta: Vattenfalls kvartalsrapport i korthet

Vattenfall redovisar en vinst före skatt på 6 469 för årets andra kvartal. Det kan jämföras med 16 778 miljoner ett år tidigare. Men detta vinstmått är svårt att jämföra med i fjol, då bolaget i fjol mottog en kompensation för den förtida nedstängningen av tysk kärnkraft.

Det underliggande resultatet för andra kvartalet i år var 8 107 miljoner kronor. Förra årets underliggande resultat, där den tyska kompensationen räknats bort, var 5 256 miljoner kronor.

Omsättningen ökade till 48 170 miljoner kronor under årets andra kvartal. Förra året landade omsättningen på 34 554 miljoner under motsvarande period.

Värme och gasförsäljningen minskade i volym jämfört med förra året och landade på 2,4 (2,7 förra året) respektive 8,2 terawattimmar (10,8 förra året).

Elproduktionen och elförsäljningen minskade också lite i volym. Produktionen landade på 26,0 terawattimmar för perioden, jämfört med 24,6 förra året. Sålda terawattimmar under perioden blev 38,7, förra årets volym var 40,0 terawattimmar.

Källa: Vattenfall

ANNONS