Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Uppväxling av sysslor ger mer tid för vård

För två år sedan hade lungmedicinavdelning 51 på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) stora personalproblem. Nya lösningar krävdes och viktigast blev uppgiftsväxling för sjuksköterskor. Resultat: mycket nöjdare personal.

Bristen på sjuksköterskor och de problem det leder till är något de allra flesta känner till. Dyra bemanningslösningar, indragna vårdplatser och brist på kontinuitet är några effekterna. För avdelning 51 på NÄL i Trollhättan blev situationen till slut ohållbar. Man bestämde sig för att strukturera om arbetet rejält och var en av de första avdelningarna på sjukhuset att göra detta.

– Det visade sig att vårdpersonalen ofta sysslade med sådant som egentligen inte ingick i deras arbetsuppgifter. Sjuksköterskor har till exempel fått fler administrativa system som de ska arbeta med. Där smyger det sig ofta in en del uppgifter som en receptionist skulle kunna göra, säger Lena Helldin, avdelningschef på lungmedicinavdelning 51.

– Ett annat problem är att många undersköterskor saknar praktisk erfarenhet från sjukhusarbete, beroende på vilket omvårdnadsprogram de gått.

Den pressade situationen och sköterskebristen gjorde att man fick ta in bemanningssköterskor. Enligt Lena Helldin ökar det kostnaderna samtidigt som det inte nödvändigtvis förbättrar arbetssituationen:

– En anställd sjuksköterska har en helt annan överblick och ansvarar dessutom för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det kan man inte få med bemanningspersonal. De kan ju bara utföra sjukvårdsinsatser här och nu. Det leder i sin tur till bristande kommunikation och kvalitet och sätter dessutom en stor press på de anställda.

LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET blev så kallad uppgiftsväxling för att bättre ta tillvara alla personalkategoriers kompetens. En av de första åtgärderna som gjordes var att avdela två undersköterskor som på 50 procent vardera bemannar receptionen måndag till fredag.

– Receptionisterna är de som avlastar sjuksköterskorna mest, bland annat med att beställa transporter och svara i telefon. Själv har jag fått hjälp av receptionisterna med att administrera vakanser, säger Lena Helldin.

En farmaceut anställdes på halvtid för att avlasta vårdpersonalen när det gäller medicinansvar och i somras tog Regionservice över servicetjänster som städ och transporter på avdelningen. Och plötsligt fick vårdpersonalen mer tid över till just vård. Magnus Ransjö har arbetat inom NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla sjukhus) sedan 2004 och varit på avdelning 51 sedan 2007. Med facit i hand kan han se hur splittrat och stressigt arbetet var innan uppgiftsväxlingen.

– Just där och då jobbade man ju bara på, men det hände att sjuksköterskor fick täcka upp för att det fattades undersköterskor. Exempelvis kunde vi få rycka in i köket, transportera patienter till röntgen och liknande. De oklara rollerna gjorde också att det blev onödiga konflikter, berättar han.

Nu vidareutbildar NÄL sina undersköterskor på ett strukturerat vis, så att de kan ta över insatser som blododling, katetersättning och venprovtagning från sjuksköterskorna.

– De får också utbildning i olika typer av dokumentation och får lära sig att läsa medicinska rapporter i datorsystemen, vilket dels avlastar sjuksköterskorna, men även ger undersköterskorna en högre kompetens. Just undersköterskornas roller tycker jag har utvecklats väldigt mycket. Man märker att de sträcker på sig lite extra och får bättre självkänsla genom yrkeskunskap, säger Magnus Ransjö.

Sammantaget har uppgiftsväxlingen gjort att vårdpersonalen fått mer tid över till omvårdnad, arbetet upplevs mer strukturerat och logiskt och rollerna har blivit tydligare.

– Stämningen är mycket bättre på avdelningen nu. Arbetet flyter på och funkar även om man har en hög arbetsbelastning, konstaterar Magnus Ransjö.

SOMRARNA INNEBÄR OFTA krisläge när det gäller bemanning under semester. Och inför sommaren 2018 var oron stor även på avdelning 51. Eftersom Regionservice skulle ta över ett antal uppgifter under vecka 24 fanns en rädsla för att det skulle bli rörigt. Men det gick hur bra som helst, intygar Lena Helldin:

– Regionservice har avlastat oss jättemycket, särskilt när det gäller transporterna. Nu fortsätter vi med arbetet att utveckla uppgiftsväxlingen, för det finns fler förbättringar att göra.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.