Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Unga drabbas hårt av lågt byggande

De unga drabbas hårdast av bristen på bostäder i växande storstäder som Göteborg. I Norge skapar prisboom problem på bomarknaden.

- Flaskhalsarna på bostadsmarknaden finns främst i storstäder som Göteborg. Och det är de unga som ska in på arbetsmarknaden som drabbas, säger Anna Felländer, Swedbank.

I dag presenterar Swedbank sin konjunkturrapport. Vid sidan av den har Swedbank gjort en jämförande studie av den svenska och norska bostadsmarknaden, en rapport av chefsekonomerna Anna Felländer och Harald Magnus Andreassen.

I både Sverige och Norge har bostadspriserna, främst i storstäderna, stigit rejält sen millennieskiftet. I Sverige med 71 procent och i Norge med 80 procent, räknat i reala priser.

I Sverige pressas priserna upp av ett lågt bostadsbyggande och ett litet utbud. Här är hushållens höga skuldsättning en risk, som Riksbanken varnat för, både för konjunktur och ekonomisk stabilitet.

I Norge driver stark efterfrågan upp bopriserna, något som ökar risken för ett fall i bostadspriserna, enligt rapporten. Men ett land som Norge klarar ett sådant prisfall bättre än under tidigt 1990-tal med bättre rustade banken, flytande valuta och starka offentliga finanser.

Den kraftiga uppgången av bopriserna i både Sverige och Norge har accelererat med låga boräntor, dålig konkurrens på byggsidan, växande befolkning och stigande inkomster bland hushållen.

De norska hushållen med förmånliga statliga lån är mer skuldsatta än de svenska, men båda länderna ligger högt jämfört med övriga Europa.

Däremot byggs det mer i Norge, dubbelt så många bostäder per tusen invånare jämfört med Sverige under den senaste tioårsperioden.

För lågt byggande samtidigt som befolkningen växer, särskilt i storstäder som Göteborg, ger negativa effekter på samhällsekonomin, visar en ny rapport från Boverket. Tillväxten hämmas i expansiva regioner och då kan det handla om miljarder på några års sikt.

Och det är framför allt ungdomar som drabbas av brister på bostadsmarknaden, särskilt bristen på hyresrätter. Låg rörlighet på bomarknaden ger sämre möjlighet att få jobb, vanligtvis via tjänstesektorn.

I Norge med en högre rörlighet och en hyresreglering som togs bort 2010 bidrar till att minska problemen för ungdomarna.

- Men det är utmaning att samla alla goda krafter kring det framtida bostadsbyggande och öka konkurrensen för att få ner priserna, säger Harald Magnus Andreassen, Swedbank.

Chefsekonomerna Anna Felländer och Harald Magnus Andreassen på Swedbank efterlyser i sin rapport större samordning för att få fart på bostadsbyggandet. Deras råd är att sätta fokus på att skapa billigare bostäder för unga och sänka de höga kraven på att de både ska vara tysta, klimatneutral och tillgängliga.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.