Undersökning: Mer än var tredje ung kvinna trakasseras sexuellt på jobbet

En ny undersökning visar att mer än var tredje ung kvinna utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.
Dessutom löper unga större risk att skada sig på jobbet, med risk för sjukskrivning till följd.