Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skärpta kontroller och minskade införselkvoter för alkohol och tobak väntar svenska turister som kommer hem från Storbritannien efter en hård brexit. Arkivbild.

Tullverket sårbart inför brexit

En brittisk krasch ut ur EU om tio veckor kan ställa till det, för både företag och myndigheter. Tullverket släpar efter med rekryteringen till följd av det osäkra regeringsläget – och personaltillskottet som nu görs täcker bara en dryg tredjedel av behovet.

Tullverket har sedan i höstas arbetat med en plan B för brexit. Den fastställdes med ett myndighetsbeslut nu i veckan, trots att en ny svensk regering ännu inte är på plats.

Inför brexit hanterar Tullverket, med totalt cirka 2 200 anställda, cirka sju miljoner tulldeklarationer per år. Om Storbritannien lämnar tullunionen och EU:s inre marknad, kanske redan i mars, tillkommer cirka 1,0–1,4 miljoner tulldeklarationer per år, enligt Tullverkets beräkningar.

Kan inte vänta

För att klara av denna flodvåg av brittiska tullärenden rekryterar Tullverket 26–28 personer, vars utbildning inleds i februari. De ska kunna tas i tjänst före sommaren.

- Finansieringen har varit osäker på grund av regeringsstöket. Därför har vi avvaktat in i det längsta. Men nu kan vi egentligen inte vänta längre, säger biträdande avdelningschef Sofia Ekelöf.

Antalet nyrekryterade hamnar med detta på lite drygt en tredjedel av det personaltillskott som Tullverket sagt sig behöva till följd av brexit i sin kommunikation med finansdepartementet.

- Vi har bedömt att vårt behov kopplat till brexit ligger någonstans kring 60–70 personer, för att vi ska klara det hjälpligt, säger Ekelöf.

Därför blir det även vad som kallas interna förflyttningar på myndigheten, för att få fram personal som kan hantera betydligt fler tullärenden och behovet av ökade resurser i Göteborgs hamn och på Arlanda flygplats. Detta resulterar i sin tur troligen i längre handläggnings- och svarstider, kortare öppettider, stoppade utbildningsprogram och neddragning på revisioner och uppföljning av tullärenden, enligt Ekelöf.

Brexitrelaterade rekryteringar

Tullverket har i flera budgetar i rad, även i den gällande M-KD-budgeten för 2019, fått utökat utrymme för kontrollpersonal. De pengarna ska dock gå till stärkt gränsskydd och fler insatser mot organiserad brottslighet, inte till handelsavdelningen.

Till hösten kan det bli en andra våg av brexitrelaterade rekryteringar, enligt Ekelöf. Tullverkets ledning kommer att driva på för detta gentemot finansdepartementet inför den eller de ändringsbudgetar som väntas under våren.

Tullverket går i dagarna också ut med riktad information om tullregler – med krav på tillstånd, registrering och tulldeklarationer – till de cirka 7 000 svenska företag som i dag har en viss volym i sin handel med Storbritannien.

Inget klirr i kassan

Många av de berörda företagen, särskilt små och medelstora, saknar såväl rutiner som organisation och personal för att hantera vad som står för dörren, enligt Anneli Wengelin, brexitexpert på Kommerskollegium.

- Det kommer att innebära ökade kostnader, säger hon.

I genomsnitt beräknas handelsproceduren som tillkommer öka kostnaden för själva proceduren med tre procent av transaktionsvärdet, som alltså hamnar ovanpå kostnaderna för tullsatser.

- I vissa fall kanske du inte kan vältra över detta på slutkunden. Kostnaderna för handeln kommer att öka och det är kostnader som inte kommer tillföra något, säger Wengelin.

Något klirr i kassan för svenska staten till följd av tullarna ser hon inte heller framför sig. Wengelin påminner om att 75 procent av tullintäkterna går till EU-kassan och resterande 25 procent troligen äts upp av ökad arbetsbörda för berörda myndigheter i Sverige.