Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborgs hamn bedriver mycket handel med Storbritannien och behöver nu ställa om inför en eventuellt hård brexit. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Göteborgs hamn bedriver mycket handel med Storbritannien och behöver nu ställa om inför en eventuellt hård brexit. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Tullverket: Förbered er för en hård brexit

Knappt två månader kvar till brexit och fortfarande inget avtal. Nu uppmanar Tullverket företagen att förbereda sig för ett hård brexit.
– Vissa kommer säkert bli tagna på sängen, säger Tony Magnusson på Tullverket.

Som situationen ser ut nu lutar det mest åt ett brexit utan avtal. Det utträdesavtal som premiärminister Theresa May lyckades få med sig från EU röstades resolut ner av det brittiska underhuset, och några nya lösningar finns ännu inte i sikte.

Därför skickar Tullverket och SCB nu ut ett brev till 5 000 företag där de uppmanas att rusta sig för ett avtalslöst utträde.

Vid en hård brexit blir Storbritannien över ett natt ett tredjeland, och omfattas då inte längre av EU:s fria rörlighet.

Gemensamt för brevmottagarna är att de bedriver handel med Storbritannien som överskrider tröskelvärdena för Intrastat-rapportering. De blir därför skyldiga att rapportera sin handel till SCB. Tröskelvärdena är 4,5 miljoner kronor för export och 9 miljoner kronor för import.

LÄS MER: Så förbereder sig Göteborgsbolagen för brexitkrasch

Stor omställning

Bland dessa finns företag som redan omfattas av tullproceduren genom handel utanför EU, men också de som i dagsläget enbart handlar med EU-länder. Brevskrivarna tror att omställningen blir särskilt svår för den andra gruppen.

– En del företag är väldigt långt framme då de i stort sätt utgått från en hård brexit, men vissa kommer säkert bli tagna på sängen, säger Tony Magnusson, chef vid Tullverkets brottsbekämpning i Västra Sverige.

Företagen råds bland annat att ansöka om ett EORI-nummer, ett registreringsnummer som behövs för att bedriva handel med länder utanför EU. De uppmanas också att ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster samt tillägna sig grundläggande kunskaper för hur tullproceduren fungerar.

Men också Tullverket påverkas i sin verksamhet. Bara i Göteborg – som i egenskap av hamnstad riskerar att påverkas extra hårt – har man rekryterat ett tiotal personer, och fler väntas inom kort. En hård brexit innebär att all export och import ska deklareras.

– Det kommer innebära en stor belastning för de som ska hantera tillstånd, och sedan när man ska kontrollera om de lever upp till sina tillstånd. Då det blir ett tredjelandsflöde kommer vi i större utsträckning att göra fysiska kontroller, vilket gör att vi behöver mer personal.

Tony Magnusson på Tullverket tror att en hård brexit kan bli en svår omställning för en del företag.. Bild: Tullverket
Tony Magnusson på Tullverket tror att en hård brexit kan bli en svår omställning för en del företag.. Bild: Tullverket

Nyrekryteringar

Den segdragna regeringsbildningen har dock ställt till det något. Nu hoppas man dock på att regeringen i sin vårbudget skjuter till extra pengar för de merkostnader brexit medför.

– Vi har en budget att förhålla oss till. Men vi vet inte vad en ny regering kommer göra utifrån den, och om vi kommer få några mer medel. Vi har ändå tagit höjd lite och börjat rekrytera ny personal, men det är inte fullt ut vad som kommer behövas i slutändan.

Exakt hur det kommer slå på flödet är i dag svårt att säga, men Tullverket uppskattar en 15-20-procentig ökning av ärendemängden vid en hård brexit.

Värt att påminna är dock att tullsystemet i dag innehåller lättnader som gör det möjligt för företagen att i hög grad själv utföra viss pappersexercis och sedan lämna in deklarationen i efterhand. Det gör att trafiken fortsatt kommer ha möjlighet att flyta på relativt väl.

– Men det innebär att företagen nu behöver ansöka om tillstånd hos Tullverket för att underlätta denna handel. Därför blir det press på vår verksamhet.

Blir det ett brexit med utträdesavtal träder övergångsbestämmelser i kraft som gör att företagen får tid till anpassning till den 31 december 2020. Då ska företagen fortsätta att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB via Intrastat under övergångsperioden.

Fakta: Nya tullregler efter brexit

Sedan den brittiska regeringens förslag till utträdesavtal med EU stoppats av underhuset i London har risken för en brittisk krasch ut ur EU den 29 mars ökat. Det skulle innebära att Storbritannien över natten lämnar EU:s inre marknad och tullunionen och får status som vilket tredje land som helst. Det innebär en genomsnittstull på industrivaror på 4,2 procent. För exempelvis bilar och lastbilar går tullarna i så fall från noll till 10 respektive 22 procent.

I Storbritannien kommer de cirka 100 000 svenskar som bor där att behöva ansöka om medborgarskap eller om att få en särskild status som EU-medborgare för att de lagligt ska kunna stanna.

För svenska turister väntas visumkrav gå att förhandla bort. Men man kommer få utstå ökat krångel vid ankomsten till Sverige samtidigt som införselkvoten av alkohol och tobak för privat bruk efter resor till Storbritannien radikalt minskas.

• Alkoholtyp; Tillåten införsel före brexit; Tillåten införsel efter brexit

• Spritdrycker; 10 liter; 1 liter

• Vin; 90 liter; 4 liter

• Starkvin; 20 liter; 2 liter*

• Öl; 110 liter; 16 liter

*Från ett land utanför EU får man för privatbruk ta in 2 liter starkvin, men bara om man inte samtidigt tar in någon sprit.

Källa: Kommerskollegium, Tullverket, TT

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.