Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nästan två tredjedelar, 65 procent, av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk, enligt Arbetsmiljöverket. Arkivbild.

Trötthet drabbar flest på jobbet

Nästan en tredjedel upplever hälsoproblem kopplade till arbetet, enligt en ny undersökning. Trötthet och stressrelaterade besvär är vanligast i åldrarna 30–49 år. Och många arbetsgivare brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt Arbetsmiljöverket.

Av fem miljoner sysselsatta har 1,4 miljoner upplevt arbetsrelaterade besvär under det senaste året, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.

De vanligaste skälen som anges är hög arbetsbelastning och påfrestande arbetsställningar eller stillasittande.

Besvär förekommer oftast i kvinnodominerade yrken som vård och omsorg och utbildning och det är fler kvinnor än män totalt sett som upplever hälsoproblem kopplat till arbetet.

Trötthet vanligt

Trötthet, smärta och värk är de vanligaste besvären. Sju av tio av dem som upplever problem känner trötthet till följd av arbetet.

- Trötthet sticker ut. Det är det vanligaste symptomet i de flesta branscher, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Brist på återhämtning, att belastningen i arbetslivet inte matchas av tillräcklig vila, tror Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, är orsaken.

Stressig livsstil

En grupp som sticker ut är sysselsatta i åldrarna 30–49 år. Det tror Göran Kecklund är kopplat till livsstil, eller livsvillkor – att man vill satsa på arbetet samtidigt som man vill satsa på familjelivet. Resultatet är alarmerande, anser han.

- Det gör att man riskerar att hamna i en situation där man är stressad för jämnan. Om det pågår under en längre tid kan det leda till stressbesvär och till långa sjukskrivningar, säger Göran Kecklund.

- Det är inte förenligt med det som vi har som mål – ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Undersökningen visar också att stressrelaterade besvär som ångest, oro, depression, problem med koncentration och minne samt sömnstörningar är vanligast i den gruppen.

Av alla sysselsatta har en av tre varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsrelaterade besvär under senaste året.

Saknar systematik

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem anser att resultaten från undersökningen främst bekräftar en bild man redan har.

- Man kan se det som en ringklocka att det finns saker i arbetslivet som man faktiskt måste arbeta med, allt från fysiska besvär till psykosociala besvär, säger hon.

Samtidigt tycker hon att de flesta arbetsgivare verkligen försöker arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Men sättet det sker på måste ändras.

- Ungefär hälften av alla arbetsgivare har inte riktig systematik i sitt arbetsmiljöarbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Behöver stöd

Arbetsmiljöverkets rapport stämmer överens med den bild fackförbundet IF Metall har av problemen. I en egen rapport, som publicerades i oktober, lyftes brister vad gäller den fysiska arbetsmiljön men också ett växande problem i den psykosociala miljön bland förbundets medlemmar.

- Det görs en hel del, men uppenbarligen inte tillräckligt. Stora företag har ofta den här frågan på agendan, men små och medelstora företag kanske inte vet hur man ska göra för att arbeta systematiskt med detta, säger Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Hon tror inte att det handlar om att företagen inte bryr sig, utan att det mer handlar om att företagen har fullt upp med sina verksamheter och behöver stöd för att komma igång.

- Det handlar mer om okunskap, att man inte tänker på det förrän det är för sent. Det tar ett tag att se ett mönster, säger Marie Nilsson.