Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trådlös teknik letar upp vattenläckor i underjorden

Vattenläckage är ett globalt problem som är extra svårlöst när ledningarna ligger djupt. Göteborgsföretaget Aqua Robur Technologies har tagit fram en teknik som hittar läckor trådlöst.

Sverige läcker som ett såll. Varje år försvinner hundratals miljoner kubikmeter dricksvatten under transporten från kommunernas vattenverk ut till konsumenterna. Läckagen från ledningarna är ofta svåra att hitta då de ligger djupt under marken och ledningsnätet är långt.

Branschorganisationen Svenskt Vatten räknar med att 15–20 procent av dricksvattnet i Sverige försvinner varje år. Utomlands är siffran ännu högre, ibland nära 60 procent. Kostnaderna för kommunerna blir höga och i slutänden är det skattebetalarna som får stå för notan.

– Göteborgs dricksvattennät är 170 mil långt och har gamla ledningar. Det är längre än hela Sverige. Att hitta läckage manuellt på så långa sträckor är svårt och kostsamt. Med hjälp av vår teknik kan ledningsnätet sektioneras innan man tar hjälp av kompletterande sökmetoder. Vår produkt är trådlös och strömförsörjer dessutom sig själv, berättar Niklas Johansson, vd på Aqua Robur.

Via Chalmers Entreprenörsskola bildade han och Martin Holm ett team tillsammans med ett antal uppfinnare som redan hade ett annat projekt på gång. Men snart hade gruppen utvecklat en helt annan produkt, Fenix Hub, som i realtid kan mäta flera parametrar som bland annat flöde, tryck och temperatur och övervaka ledningsnätet.

– Det är bland annat en liten miniturbin, vi kallar den Energy Harvester. Den är ungefär lika liten som en kaffekopp. Den drivs av vattenströmmen i ledningen och energin används till att driva sensorer och annan utrustning, säger Martin Holm, bolagets teknikchef.

JUST ENERGIFÖRSÖRJNINGEN AV mätinstrument har varit ett stort problem vid sökning av läckage i vattenledningar. Ledningarna ligger ofta djupt under marken och kanske i svåråtkomliga områden. Ofta har kommunerna fått förlita sig på allmänheten för att hitta läckage, i alla fall om läckan blivit synlig från ovan jord.

– Med vår teknik kan man placera ut sensorer vid de mest strategiska platserna med täta mellanrum via brunnar direkt på ledningsnätet, och därmed få en större helhetsbild. Datan överförs sen trådlöst via protokollet LoRaWAN och kan analyseras för bättre kalkyler och datadrivna beslutsunderlag. Fenix Hub mäter främst tryck- och flödesdifferenser över tid, men man kan även via andra sensorer mäta till exempel temperatur och kvalitetsparametrar, säger Martin Holm.

Han berättar att för vattenledningar är förnyelsetakten 0,4–0,5 procent per år. Det betyder att det tar cirka 200 år att byta ut ett helt ledningsnät. Men ledningarna är gjorda för att hålla i 100 år.

– Det är ett enormt underhållsberg vi skjuter framför oss till kommande generationer. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och alla måste hjälpas åt att ta hand om resurserna. Många kommuner har otillräckligt med vatten och då måste de hitta läckorna, fortsätter Martin Holm.

I DAG ÄR Fenix Hub utplacerad i ett antal pilotkommuner, bland annat i Mölndal, Härryda, Landskrona och Helsingborg. Under 2018 ska Aqua Robur Technologies satsa globalt, primärt i Norden, Tyskland, Spanien och Brittiska öarna. För att lansera produkten på dessa marknader har företaget nyligen genomfört en nyemission på 7,2 miljoner kronor.

– Vi kommer att erbjuda vår teknik på den europeiska marknaden med hjälp av lokala partners. I delar av Europa kan läckagen vara så höga som 60 procent, säger Niklas Johansson.

På marknaden finns redan metoder att hitta läckage, men ofta kräver de antingen batteriförsörjning eller fast el vilket är både kostsamt resurskrävande.

– Det tar mycket resurser i mankraft och gör att sensorer inte placeras på de mest strategiska platserna, säger Niklas Johansson. Företagets mjukvara möjliggör också att data från sensorerna nu kan implementeras i kommunernas egna datasystem

– Genom att sensorerna placeras ut med jämna mellanrum och ger rapporter i realtid kan man övervaka ledningsnätet bättre än tidigare och snabbare åtgärda läckan, säger Niklas Johansson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.