Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
SEB-kontor i Stockholm. Arkivbild.

Tidigare SEB-chef: Gråzonsupplägg mot Sverige

Svenska skattebetalare har drabbats av kontroversiella upplägg som minskar skatten på aktieutdelningar, enligt en tidigare SEB-chef. Enligt Skatteverket kan sådana upplägg vara svåra att komma åt, och lagligheten i dem beror på syftet.

En tidigare chef vid SEB:s tyska verksamhet berättar i ett samtal med SVT att banken har gjort stora affärer för att hjälpa kunder att undvika skatt på aktieutdelningar.

Det finns en rad metoder för att undvika skatt på aktieutdelningar med hjälp av snabba aktietransaktioner. Förutom den mest bedrägliga varianten "cum-ex", som utreds av åklagare i Tyskland, används upplägg som mer rör sig i en gråzon mellan olika länders skattelagstiftningar. De kallas i finansvärlden för "cum-cum".

Den tidigare chefen säger att cum-cum är ”internationell standard”.

- Den utförs i princip i alla länder där ute, i till exempel Tyskland, Sverige och så vidare, säger han i samtalet, som han är omedveten om förs med en journalist.

250 miljarder

Enbart i Tyskland uppskattar skatterättsprofessorn Christoph Spengel i sin forskning att "cum-cum" gjort att skattebetalarna där minst har gått miste om hisnande 250 miljarder kronor under perioden 2001–2016. Men exakta siffror finns inte.

Upplägget har använts i Sverige "i stort sett ända fram till i dag", enligt Spengel.

- Detta är en standardtransaktion som utförs i Frankrike, Holland, Norge, överallt, säger han.

Cum-cum är olagligt i Sverige om det enda syftet med att det används är att undvika skatt, men inte olagligt om det går att motivera affärsmässigt, säger Ulrika Vretendahl, vars arbete är att företräda Skatteverket i domstol. Likadant ser det ut i Tyskland.

Svårt bevisläge

- Om aktierna i uppläggen används till att blanka eller att de behövs för vidare utlån, då är det ju väldigt svårt för då är det en affärsmässighet i det. Det är därför det är väldigt svårt bevisläge för oss, säger hon.

Skatteverket har dock uppmärksammat att det finns tecken på att svenska banker lånar in aktier i samband med utdelningstillfället.

- Det har ju framkommit att det fluktuerar hos bankerna, att aktielån stiger vid utdelningstillfällena. Men att det finns någon otillbörlighet i det låter jag vara osagt, det måste bedömas från fall till fall, säger Vretendahl.

Hon välkomnar att en ny lagstiftning är på gång kring utdelningsskatt.

- Då får vi förhoppningsvis lite lättare att angripa sådana här transaktioner, säger hon.

Stor skala

Cum-cum är handel kring dagen för utdelning, där aktieägaren under en kort period flyttar aktien från utlandet till det land banken finns i. På så vis kan man undvika skatt.

- På SEB har vi gjort sådana affärer i stor skala helt tills 2015 när de tyska skattelagarna ändrades. Då var det inte möjligt att utföra sådana affärer längre, åtminstone inte i Tyskland, berättar den tidigare chefen.

På frågan om cum-cum endast har som syfte att undvika skatt svarar den tidigare SEB-chefen:

- Några länder, inklusive Tyskland, har sedan ett par år börjat titta på cum-cum-transaktioner också. Det är en följd av uppläggen med cum-ex som skapat stora vågor i Tyskland, det är stora summor. Det handlar om mellan fem och femton miljarder euro som har begärts ut på ett felaktigt sätt. Nu har tyska skattemyndigheter börjat ifrågasätta om uppläggen med cum-cum är riktiga ur ett skatteperspektiv. Vad jag vet så sker detta (ifrågasättandet, reds anm) inte i Sverige.

Cum-cum var lönsamt för alla inblandade, enligt SEB-chefen, "lönsammare än vad som är normalt i finansiella affärer".

Måste godkännas

Ledningen visste "i princip allt" om cum-cum-detaljerna, som planerades öppet, säger han.

- För att engagera sig i olika strukturaffärer måste du ha de nödvändiga godkännandena. Så detta var inget som pågick i det fördolda, absolut inte, säger den tidigare SEB-chefen.

Han pekas i detaljerade hemliga dokument och vittnesmål, som TT och SVT tagit del av, ut som en nyckelperson på SEB i ett cum-ex-upplägg i Tyskland 2010. Såväl han själv som banken förnekar att man gjort den typen av affärer.

På frågan om cum-cum svarar banken i mejl att "värdepappershandel genom SEB i Tyskland så väl som i Sverige genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, regelverk och marknadspraxis."

SEB säger sig inte heller ha "kundrelationer där det enda syftet är att undvika skatt".