Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Silva Takla kom till Sverige från Syrien för lite mer än ett år sedan och har nu fått sitt första jobb genom arbetsförmedlingen.

Sverige i topp i jobbklassen

I motsats till den gängse bilden – Sverige är inte sämre än andra länder på att integrera invandrare på arbetsmarknaden.

I statistiken brukar Sverige pekas ut som sämst i klassen, där skillnaden mellan de utrikes födda och de inrikes föddas etablering på arbetsmarknaden är störst. Men det beror på att Sverige synliggör de utrikesfödda i statistiken, enligt Håkan Gustavsson.

Det svenska systemet puttar fram invandrarna till kanten, och tvingar dem sväva ut på jobbmarknaden. Det gör arbetskraftsdeltagandet högre än i de flesta jämförbara länder, speciellt med tanke på att Sverige har en betydligt högre andel flyktingar än arbetskraftsinvandring, enligt Håkan Gustavsson.

Sverige är bättre rustat än många andra OECD-länder att integrera flyktingar på arbetsmarknaden, skrev den ekonomiska samorganisationen OECD i en nylig rapport.

Första jobbet

Silva Takla kom från Syrien för ett år sen och har nu uppehållstillstånd.

- Jag har fått jobb på restaurang i Nacka. Jag städar, diskar och gör smörgåsar. Jag är glad, det är mitt första jobb i Sverige.

Hon har fått jobbet via Arbetsförmedlingen.

- Jag jobbar fyra timmar varje dag och läser på SFI fyra timmar.

Hög arbetslöshet

Men många har inte haft samma tur, arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och betydligt högre än för infödda svenskar och skillnaden lär öka. Utmaningarna är stora och framåt 2018 kommer arbetslösheten att öka markant när fjolårets stora flyktingvåg ska söka sig ut på arbetsmarknaden.

Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft i hela samhället, något som väntas hämma den ekonomiska tillväxten. Det gör att tudelningen på arbetsmarknaden utvidgas. Nästa år väntas de mest utsatta arbetslösa stå för tre fjärdedelar av alla arbetslösa. I den gruppen finns utrikesfödda och människor med svag utbildningsbakgrund.

- De kommer att öka både i antal och som andel av de arbetslösa, säger Håkan Gustavsson.

Mer utbildning är lösningen på problemet enligt statsminister Stefan Löfven (S).

- I stället för att sänka skatter så investerar vi i utbildning och kunskapslyft som till en början innebär 50 000 nya utbildningsplatser. Har man ingen gymnasieutbildning i dag och är relativt ung på arbetsmarknaden så kommer du att ha svårt hela ditt arbetsliv. Då är utbildning rätt väg att gå, säger han till TT.

Stark jobbmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens nya jobbprognos, som baseras på intervjuer med 11 000 arbetsgivare, väntas sysselsättningen öka med 144 000 personer i år och nästa år. Arbetslösheten minskar från 7,5 procent i fjol till 6,6 procent 2017.

- Det är en stark arbetsmarknad som möter de jobbsökande, säger Håkan Gustavsson.

Arbetsgivarna behöver folk, och det gäller över hela linjen.

- Optimismen är särskilt tydlig bland privata tjänsteföretag, säger Gustavsson.

Men även kommuner och landsting kommer att få allt större problem att hitta rätt kompetens.

- Och det blir ännu värre 2017, säger han.