Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige har störst andel el- och hybridbilar i EU. Sett till hela fordonsflottan är andelen dock fortfarande liten.

Sverige EU-bäst på hybridbilar

Sverige leder ligan med störst andel el- och hybridbilar i EU och andelen ökar stadigt bland nyregistreringarna. Samtidigt pekar branschen ut bristande laddinfrastruktur och ekonomiska styrmedel som farthinder på vägen.

Men siffran är fortfarande låg – under 2017 uppgick andelen el- och hybridbilar till 2,4 procent av den svenska fordonsflottan. Det är något bättre än Polen som har en andel på 1,9 procent och Storbritannien på 1,5 procent. För hela EU var siffran 0,8 procent, vilket motsvarar 2 miljoner bilar – en sjufaldig ökning av antalet jämfört med 2013.

I denna siffra ingår såväl rena elbilar som hybrider och laddhybrider. Hybridbilar saknar till skillnad från laddhybrider ladduttag för extern elförsörjning och använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd. En del av energin som går till spillo i en bensin- eller dieselbil kan tillvaratas för att driva elmotorn.

Tittar man enbart på laddbara bilar utgjorde dessa i Sverige bara 0,23 procent av bilflottan 2017. Bäst i klassen var Tyskland med 1,16 procent.

Ökningen accelererade 2018

Enligt branschorganisationen Bil Sweden som för statistik över nyregistreringar utgjorde laddbara bilar 8 procent av nyregistreringarna under 2018.

- Som andel av nybilsförsäljningen pekar allt på en ökning. Vi tror på en prognos i år där 13 procent av nybilsförsäljningen kommer att utgöras av elbilar eller laddhybrider, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

Nyregistreringarna av laddhybrider och rena elbilar ökade under 2018 med nära 47 procent jämfört med 2017 och totalt såldes drygt 28 000 bilar i båda kategorierna.

- Vi ser att det går snabbt. Det är en positiv utveckling och har varit under de senaste åren, säger Jessica Alenius.

Efterlyser ekonomiska styrmedel

Samtidigt pekar hon på flera hinder för den fortsatta utvecklingen.

- Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen och vi behöver ekonomiska styrmedel så att de som kör laddbara bilar premieras. I dag finns det premier vid köp av laddbara bilar, men vi behöver även premier vid nyttjande av laddbara bilar.

Andra delar av samhället måste bädda för förändringar, anser hon. Bland annat behövs en översyn av skattesystemet så att det fungerar när statens intäkter från bensin och drivmedel minskar.