Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Erik Thedéen är efter drygt tre år som FI-chef inställd på drygt tre år till. "Jag trivs jättebra", säger han till TT.

Stor skattereform på FI-chefens önskelista

Mer muskler på EU-nivå för att bekämpa penningtvätt efterlyses av Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen (FI). På önskelistan finns även att nästa svenska regering genomför en stor skattereform på bostadsmarknaden.

Tillsynsåret för FI har till stor del präglats av Danske Banks gigantiska penningtvättskandal i Estland.

Tusentals miljarder kronor misstänks ha tvättats på ett Danske Bank-kontor i Tallinn, främst åt kriminella aktörer från forna Sovjetrepubliker. Avslöjandet har skakat om hela finansvärlden och FI-chefen Erik Thedéens slutsatser är hårda och tydliga:

- Så kan man inte driva en bank.

Förödande bötesbelopp

Han pekar på att flera tillsynsmyndigheter, Rysslands centralbank och visselblåsare varnade bankledningen för problemen.

- Bankledningen fick ett antal signaler som man ignorerade. Så får man inte agera.

Härvan utreds fortfarande, inte bara i Danmark och Estland utan även i USA. Bedömare räknar med att det kan sluta med potentiellt förödande bötesbelopp för banken.

Men härvan har även blottlagt stora brister vad gäller samarbete och kommunikation mellan finansmyndigheter i EU. Så förutom det existentiella hotet mot Danske Bank tror Thedéen att vi står inför en ny våg av riktlinjer och lagar, för ökat samarbete när det gäller penningtvätt.

- Det kan till och med vara så att det går till någon form av gemensam penningtvättmyndighet för Europa. Jag skulle inte utesluta att det skulle kunna vara bra, säger han.

- Men det är nog ganska långt bort, för det måste först hållas EU-val, tillsättas en ny EU-kommission och så vidare, tillägger han.

En EU-myndighet mot penningtvätt har också föreslagits av Europeiska centralbanken (ECB). Dessutom föreslog EU-kommissionen i september att EU:s bankmyndighet EBA skulle få utökat mandat och mer resurser för att utreda penningtvätt.

Politiskt är dock frågan inte avgjord.

Hemligstämplade skrivelser

På hemmaplan har FI samtidigt hamnat i blåsväder i medierna till följd av nedlagda penningtvättutredningar mot storbanker. I en artikelserie i Svenska Dagbladet har experter och interna källor kritiserat FI för att använda hemligstämplade så kallade slutskrivelser för att avsluta penningtvättutredningar mot svenska storbanker i stället för att gå vidare med sanktionsprövningar.

Thedéen slår ifrån sig kritiken.

- Överträdelserna från regelverket var inte av den art att det motiverar en sanktion, säger han.

- Det var mycket omfattande diskussion och det fanns olika uppfattningar. Men ytterst är det ledningen som har att göra de här avvägningarna och jag känner mig helt trygg med hur vi gjorde, tillägger han.

Annars är det i första hand den höga och snabbt växande skuldsättningen som är i fokus för FI-chefen.

Sverige har sedan 2015 en styrränta på minus, just nu en av de lägsta i världen på minus 0,25 procent. Samtidigt går ekonomin på högvarv, med överhettningstendenser på arbetsmarknaden och hög risk för kraftiga prisfall på börs och bostadsmarknad.

- Vi har ett drivhus för skulder, vi har hamnat i ett extremt läge, säger Thedéen.

En stor skattereform

Thedéen välkomnar det gångna årets sjunkande bostadspriser och att tillväxten i utlåningen till hushåll bromsat in något. Samtidigt har han börjat oroa sig allt mer för att skuldsättningen bland kommersiella fastighetsbolag stiger snabbt.

- Ränteläget är den starkaste drivkraften.

Då Riksbanken är en del av ett globalt system bedömer Thedéen att utrymmet för banken att strama åt med räntehöjningar som begränsat. Tiden är mogen för en stor skattereform för att hejda utvecklingen, tror han.

- Där har vi ett stort manöverutrymme i Sverige. Vi kan sätta våra egna bostadsskatter, säger han.

I den skattereform som han gärna ser att nästa svenska regering tar tag i ingår ränteavdragen, flyttskatten, fastighetsskatten och hyresregleringen.

Från FI:s sida är det just nu vänteläge, efter åren av arbete med att få två omstridda amorteringskrav på plats.

- Jag tror att nästa åtgärd som måste till måste ligga på skattesidan snarare än hos oss.