Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stampen får ja till nedskrivning av skulder

Mediekoncernen Stampen har i de nu pågående ackordsförhandlingarna börjat få klartecken för 75-procentiga nedskrivningar av sina skulder

På måndagsförmiddagen inleddes de så kallade ackordsförhandlingarna i Göteborgs tingsrätt med anledning av mediekoncernen Stampens finansiella problem. I Stampen ingår bland andra dagstidningarna Göteborgs-Posten, Bohusläningen, TTELA, Hallands Nyheter och Hallandsposten.

De två första förhandlingarna på måndagsförmiddagen gällde moderbolaget Stampen AB  och det stora dotterbolaget Stampen Local Media med tidningarna ovan.

I båda fallen meddelade Skatteverket, som är den största fordringsägaren, att man för statens räkning går med på att bara få tillbaka 25 procent av pengarna.

När det gäller Stampen Local Media skedde en omröstning där 240 fordringsägare fick säga ja eller nej till det föreslagna så kallade ackordet på 25 procent.

219 röstade ja medan 21 röstade nej. De 21 är dels före detta anställda som lämnat företag med så kallat avgångsvederlag men inte fått ut en del av dessa pengar, dels frilansskribenter och - fotografer som Stampen är skyldig pengar.

De 219 ja-rösterna representerade cirka 98 procent av det totala värdet på fordringarna och cirka 91 procent av de röstberättigade.

Röstresultatet betyder att ackordet kommer att gå igenom men rättens ordförande, rådmannen Eva Alsin, meddelade att själva beslutet kommer att dröja ytterligare en vecka, till 3 oktober, för att hon ska få tid att lite mer utförligt formulera beslutet.

– Men det finns ju redan en klar majoritet för ackordet efter omröstningen här idag, betonade Eva Alsin.

Dock, 16 journalister som tidigare har lämnat Stampen med ett så kallat avgångsvederlag planerar att överklaga tingsrättens beslut om det blir det förväntade, alltså att det 25-procentiga ackordet fastställs. De 16, som tillsammans har avgångsvederlag på cirka 2,9 miljoner kronor, som ännu inte har betalats ut, anser att de inte borde ingå i ackordsuppgörelsen. Motiveringen är att de delar av avgångsvederlagen som inte hade betalats ut före 23 maj, då Stampen begärde att få genomgå en rekonstruktion, inte ska ses som som fordringar före detta datum, utan avgångsvederlag som tjänas in först därefter. 

De 16 journalisterna representeras i tingsrättsförhandlingarna av förbundsjuristen Susanna Kjällström på LO-TCO Rättsskydd.

– Jag har i en inlaga till tingsrätten åberopat två domar - en från Högsta domstolen och en från Högsta förvaltningsdomstolen - som jag anser styrker vår uppfattning att dessa 16 personer inte ska ingå i ackordsuppgörelsen utan istället få sina avgångsvederlag fullt utbetalade, säger Susanna Kjällström till GP.

Stampens rekonstruktör, advokat Christian Andersch, konstaterar att risken för ett överklagande till hovrätten innebär att det skulle kunna dra ut på tiden innan tingsrättens beslut kan vinna laga kraft, det vill säga inte längre går att överklaga.

– Viktigt i hela den här processen nu är att Stampen får ihop det med den grupp av investerare som man ingått en avsiktsförklaring med. Stampen får göra en riskbedömning men det skulle förvåna mig om de som eventuellt skulle vilja överklaga skulle få någon framgång med detta, säger Christian Andersch till GP.

– Jag känner mig trygg i att vår bedömning är den rätta, att också dessa 16 personer ska ingå i gruppen fordringsägare, säger rekonstruktören.

Tingsrättens beslut på måndagen grundar sig på att rekonstruktören Christian Andersch hade lyckats få med sig tillräckligt många av Stampens fordringsägare på att avstå 75 procent av de pengar Stampen är skyldigt dem. Alternativet hade kunnat vara att Stampen gått i konkurs. Då hade fordringsägarna förlorat alla sina pengar. Nu får de istället 25 procent av pengarna. Dessa ska Stampen betala ut inom fyra månader efter att dagens tingsrättsbeslut vinner laga kraft, det vill säga att beslutet inte längre går att överklaga.

Ackordsförhandlingarna i Göteborgs tingsrätt och några andra tingsrätter fortsätter hela veckan och nästa måndag med de övriga bolagen i Stampen-koncernen som berörs av rekonstruktionen.

I förra veckan meddelade Stampen-ledningen att man har ingått en så kallad avsiktsförklaring med en grupp västsvenska investerare som ska vara beredda att gå in med "betydande" belopp i mediekoncernen. Vilka dessa investerare är och hur stora pengar det handlar om har dock ännu inte offentliggjorts.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.