Solenergi kan löna sig bättre än ditt sparkonto

Solceller kan löna sig mer än ett sparkonto, enligt GP Konsuments ­beräkningar. Om sedan elpriset stiger så sparar du ännu mer. Nytt för i år är att alla som sålt överskottsel får tillbaka på skatten.

ANNONS

Vi bor i ett land långt uppe i norr men solen skiner ändå. Inte hela dagarna och olika mycket beroende på årstid, men den ger ljus och värme. Utan kostnad.

Mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 10000 gånger energiförbrukningen i hela världen. Det kan du som konsument dra nytta av på olika sätt. Inte minst i Göteborg som är den kommun som använder mest energi i landet, följd av Stockholm och Luleå, det visar SCB:s senaste statistik.

Du kan ladda mobilen, utebelysningen gräsklipparen och borrmaskinen med solceller. Eller så låter du solen ge värme och el till huset, båten och sommarstugan. Fördelarna är flera.

ANNONS

Solenergi är gratis, förnybar och tillgänglig så gott som överallt. I vårt miljömedvetna samhälle är det inte så konstigt att användningen ökar snabbt. I fjol fördubblades solelproduktionen i Sverige.

Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, säger att metoderna att ta vara på solenergin förfinas hela tiden.

–Det syns inte alltid utanpå men effektiviteten blir högre och priserna sjunker. Nedgången har varit ungefär 60 procent de senaste fem åren för solcellssystem och det forskas kring nya produkter hela tiden, säger han.

Tobias Walla arbetar på avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten och är expert på solceller. Solcellerna ger elektricitet som kan användas till matlagning och belysning men även uppvärmning av hus och duschvatten, om du kombinerar med en värmepump eller installerar solfångare. Överskjutande el kan säljas till elbolaget.

–Sedan 2010 finns inga lagmässiga eller tekniska hinder för privatpersoner att producera sin egen el. I dag skiner solen här där jag är, men man ska vara medveten om att man får ut ungefär dubbelt så mycket energi från solen på sommaren som man får på vårvintern, säger han.

Enligt honom finns stor ekonomisk potential i solenergi. De flesta villor förbrukar mellan 5000 och 20000 kWh el per år och det kostar mellan 7000 och 25000 kronor årligen. Förutsatt att elpriset ligger på dryga kronan som nu.

ANNONS

–Du kan ofta ersätta allt från 30 till 60 procent av den elkostnad du har om du installerar solceller. Då kan du kontrollera dina framtida elutgifter i 30 år, för minst så länge håller solcellerna. Se det som en slags försäkring mot stigande elpriser, säger Tobias Walla.

Priset för den egenproducerade elen konkurrerar med elbolagens priser som har vinstmarginal samt pålägg av moms och skatter. Det slipper du för din egen el. Villaägare får dessutom i år för första gången en skattereduktion på 60 öre per kWh för överskottsel som sålts till elnätet. Lägg därtill inkomsterna för den sålda elen.

En annan variant att utnyttja solenergin är solfångare. De ger varmvatten som kan användas till duschen, poolen och även värma huset med om du har vattenbaserat värmesystem. Solfångarna ger mer värme per kvadratmeter än solceller men att spara värmen är svårt. Så det är på sommarhalvåret de gör största nyttan.

–Solvärme är bra komplement om du till exempel eldar med pellets eller ved. Men det krävs oftast större ingrepp i huset än för solceller, säger Tobias Walla.

Priserna på solenergisystem har gått ner kraftigt de senaste åren eftersom efterfrågan har ökat. Trots det kan investeringskostnaderna fortfarande kännas höga. Räkna med att en solcellsanläggning på 5 kW till en vanlig villa kostar mellan 75000 och 125000 kronor, installerad och klar. Prisspannet beror på att det finns omkring hundra olika leverantörer som har olika typer av system.

ANNONS

Då ingår solceller på en yta av 30 kvadratmeter som ger max 4500 till 5000 kWh per år, varav största delen under det ljusa halvåret.

En bonus är att det nu går att få investeringsstöd på 20 procent av kostnaden. Det kan vara kö till stödet, men det går att i stället få rot-avdrag för arbetskostnaden.

Se solinstrålningen på ditt tak på www.goteborgenergi.se.

FAKTA: Vad ger mest tillbaka – solen eller banken?

Om elpriserna stiger blir solelen mer lönsam. Skattereglerna påverkar också.

Exempel:

Solcellsanläggning: 100 000 kr minus 20 procent i stöd = 80 000 kronor. Ger 5000 kWh/år.

2500 kWh till egen el = 3000 kr/år.

2500 kWh säljs till elbolaget för 30 öre/kWh = 750 kr/år.

Skattereduktion = 1500 kr/år

Elcertifikatintäkt = 750 kr/år.

Förtjänst: 6000 kr/år, så du får tillbaka 7,5 procent av investeringen på ett år. Solceller lönar sig alltså mer än sparkonto.

Med en lägre kalkylränta på 1 till 2 procent skulle det ta cirka 20 år innan investeringen är intjänad. Kalkylränta är lånekostnad eller alternativ avkastning.

Beräkningen är förenklad och tar inte hänsyn till framtida elprisutveckling, ändring i stödnivåer, degradering, skuggpåverkan och växelriktarbyten.

ANNONS
ANNONS