Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Slopad skatt får fler att montera solpaneler

Intresset för att montera solpaneler på fastigheter i Västra Götaland är rekordstort. Sedan den kritiserade solenergiskatten slopats väntas även utbyggnaden ta fart. Samtidigt är förenklingar i regelverket under utredning.

Skatten på anläggningar som producerar 255 kilowattimmar el­ler mer har sänkts från 30 öre till 0,5 öre per kilowattimme. Men för handlaren Andreas Gunrup som driver Ica Sannegården, var det i första hand miljön som stod i fokus när han valde att installera solpaneler på sin butik. Han hade gjort investeringen oavsett om den varit skattebefriad eller ej.
Däremot tror han att många som vill installera paneler på sina fastig­heter blir avskräckta av de krångliga regelverken.
– Det är rätt invecklat det här med egenproducerad el. Men om reglerna förenklas och det blir för­ delaktigare, då blir man ju motive­rad, säger han.
I dagsläget täcker solpanelerna som han installerat inte fastighetens energibehov på långa vägar. Det var annars tanken från början.
– Vi ville fylla taket med solpane­ler, men vi fick tyvärr inte bygglov till det. Det skulle kunna bli fler i framtiden om det ändras, men vi köper ändå all vår el från förnybar energi, säger Andreas Gunrup.
DET VAR FÖRST 2016 som full en­ergiskatt infördes på anläggningar som sammanlagt producerar 255 kilowattimmar eller mer. Den nu­ varande regeringen ansåg att skatte­befriad el låg i strid med EU:s kon­kurrensregler.

Dessförinnan var förnybar energi helt skattebefriad. Skattehöjningen slog framförallt mot fastighetsägare med stora energianläggningar som sjukhus eller bostadsbolag med flera mindre anläggningar som tillsam­mans uppgick till 255 kilowattim­mar eller mer. Införandet fick massiv kritik både inom branschen och från energi­rådgivare.

– Man satte i stort sett stopp för de stora leverantörerna i och med att man hade full energiskatt. Lön­samheten blev ju i princip noll. Det var ingen som var intresserad av att bygga vidare då, trots att många hade visat ett väldigt stort intresse tidigare. Det blev som en död hand, säger Mats Danielsson, som är kli­mat­- och energirådgivare på Kon­sument Göteborg.

EFTER DEN HÅRDA kritiken backade regeringen. Skattesänkningen an­nonserades förra året och trädde i kraft från och med 1 juli i år. För exempelvis villor, som producerar betydligt mindre än 255 kilowattim­mar, har elen hela tiden varit skatte­befriad. Regeringen har dessutom utryckt en förhoppning om att på sikt slopa skatten på förnybar el helt och hållet.

– När man gick ut med det här budskapet kom intresset i gång lite igen. Då visste man ju att skatten skulle försvinna, säger Mats Da­nielsson.

Men även om intresset är stort upplever Mats Danielsson att det är många som aldrig kommer till skott. Något som troligtvis beror på de långa väntetiderna på besked om investeringsbidrag. I dagsläget tar det mellan ett och ett halvt och två år innan ansökningar om in­vesteringsbidraget, som ligger på 30 procent för företag, behandlas av länsstyrelsen.

– De som hör av sig till oss och är intresserade av att installera solcel­ler vill ju komma i gång direkt. När det tar flera år att få besked om man får investeringsstödet hinner alltför många tappa intresset, säger Mats Danielsson.

MEN DET FINNS hopp. Energimyn­ digheten har nyligen haft en för­ enkling av regelverket gällande egenproducerad el ute på remiss. I förslaget finns bland annat ett solrotsavdrag på 50 procent och om det går igenom blir det mer fördel­ aktigt för privatpersoner att ansöka om solrotsavdrag än om investe­ ringsbidraget från Länsstyrelsen.

– Det här skulle ju betyda att pri­vatpersoner ramlar ur kön och att företag skulle kunna få besked och komma i gång snabbare, säger Mats Danielsson. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.