Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Skatteverket vill slippa ta in kyrkoskatt

Skatteverket kräver att få slippa kassera in kyrkoavgiften. Om kravet drivs igenom väntar ett dramatiskt medlemsras som skulle rycka undan den ekonomiska basen för hela kyrkan.
Så länge Svenska kyrkan var en del av staten kunde kyrkoskatt debiteras utan större protester. För att inte skiljandet från staten skulle bli alltför dramatiskt åtog sig staten att hjälpa kyrkan att kassera in medlemsavgiften.
På skattsedeln har det framgått hur mycket pengar det handlar om och utträdena ökade snabbt. Efter en kvällstidningskampanj om hur man kan tjäna tusenlappar genom utträde kunde kyrkan notera stora ras. I Göteborgs stift är dock fortfarande 78 procent medlemmar i Svenska kyrkan.

Tusentals rättelser varje år
Statens hjälp med debiteringen av kyrkoavgift och medlemsavgift i olika samfund sker genom att Skatteverket får uppgifter om medlemskap och samtycke till debitering.
Men det har strulat ordentligt och för Svenska kyrkans del görs mellan 2 000 och 3 000 rättelser varje år. För katolska kyrkan har 13 400 rättelser krävts för de 55 000 avgiftsskyldiga som rapporterats. För 2002 översteg rättelserna tio procent av antalet rapporterade.
- Vi anser inte att det är vår uppgift att utreda om medlemskap eller samtycke utan hänvisar klagande till trossamfunden, säger Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.
Verket har fått ta emot många upprörda samtal och katolska kyrkan som utgör det största problemet har nöjt sig med att genom stadgarna anse att samtycke givits, vilket vållat starka protester.
Skatteverket har också upptäckt att fler än 3 000 personer står som avgiftsskyldiga både i Svenska kyrkan och katolska kyrkan.

"Artskild verksamhet"
Det som fått bägaren att rinna över är två domar i regeringsrätten som ålägger Skatteverket att utreda avgiftsskyldighet.
- Det är en helt artskild verksamhet för Skatteverket att medverka vid betalning av privaträttsliga avgifter, säger Mats Sjöstrand.
- Rent faktiskt handlar det om att Skatteverket skall utreda om trossamfundens medlemsregister är riktiga och en sådan ordning är inte rimlig, säger Björne Sjökvist vid rättsavdelningen.
Nyheten kommer som en total överraskning ute i församlingarna som redan nu har stora problem att behålla medlemmarna. Om kyrkan översänder en faktura på kanske 5 000 eller 10 000 kronor i medlemsavgift för frivillig betalning krävs mycket för att betala.
- Jag befarar massutträden men man får hoppas att man besinnar sig och låter samvetet tala, säger kyrkoherde Kurt Olsson i Herrestad.
Ekonomichefen vid stiftskansliet Jan-Ove Wernersson tycker det är märkligt att man nu vill bryta ett ingånget avtal som gäller fram till 2009.
- Personligen tror jag att räkningar varje månad eller årligen skulle leda till förlust av många medlemmar, säger Jan-Owe Wernersson.
Kyrkoherde Ingvar Andersson i Uddevalla är övertygad om effekterna.
- Vi kommer att få se ett medlemsras som blir bekymmersamt för kyrkan, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.