Skadorna efter Oceana uppgår till nästan 500 miljoner

484 miljoner kronor – så mycket uppgår skadorna efter Oceanabranden till, enligt en första uppskattning av Liseberg. Det är nästan hälften av det materiella värdet av vad nöjesparken först befarade.
– Det betyder konkret att vi börjar ha en bättre idé om skadornas omfattning och vad som måste göras om vi bygger upp Oceana igen, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.