Buss- och lastbilstillverkaren Scania stänger i veckan ned all tillverkning i Europa och Latinamerika till den 13 april, inklusive svenska fabriker i Södertälje, Oskarshamn och Luleå.
Buss- och lastbilstillverkaren Scania stänger i veckan ned all tillverkning i Europa och Latinamerika till den 13 april, inklusive svenska fabriker i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Scania skickar personal till respiratorfabrik

Lastbilstillverkaren Scania har skickat produktions- och logistikpersonal till Getinge, för att hjälpa medicinteknikbolaget att snabbt öka produktionen av respiratorer.
– Vi måste hjälpas åt, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

ANNONS

Från och med måndag stoppar Scania produktionen i Latinamerika. Och på onsdag slår nödbromsen till även i koncernens buss- och lastbilsfabriker i Europa.

– Det är en helt ny spelplan, säger vd Henrik Henriksson.

– Vi har goda förutsättningar att hantera det här. Men vi måste hjälpas åt, tillägger han.

Beslut vecka för vecka

Av de tusentals Scaniaanställda som nu permitteras när fabrikerna stängs ned har ett 50-tal personer fått i uppdrag att jobba för Getinge att öka sin produktion av respiratorer.

– Det handlar om att Getinge behöver öka sin produktion dramatiskt och då vill vi gärna hjälpa till och vi har duktig kompetens som är tillgänglig när det handlar om att köra logistikflöden, säger Henriksson.

ANNONS

Scanias egna produktionsstopp är just nu planerat att pågå i minst tre veckor, till måndagen den 13 april.

– Sedan får vi ta ett beslut vecka för vecka därefter om hur vi ska hantera detta och i vilken takt vi ska producera, säger Henriksson.

Även konkurrenten AB Volvo har lagt ned merparten ar produktionen i krisens spår.

"Vi för en rad olika dialoger med ett antal intressenter om hur vi kan ställa vår expertis och resurser till förfogande. Det kan både handla om medarbetare men också teknologi", skriver Volvochefen Martin Lundstedt i ett mejl till TT.

Behov av kraftsamling

Han tillägger att han samtidigt ser ett stort behov av kraftsamling och att det måste skapas ett ramverk för hur Sverige ska återstartas efter det akuta krisskedet.

"Det handlar om att förstärka den nationella och även europeiska samordningen till att även inbegripa andra intressenter som företagen. Att konstruera en målbild för hur vi återstartar Sverige", skriver han.

"Med en tydlig plan för återstart kan vi snabbt komma tillbaka till mer normala förhållanden och minska negativ påverkan både för våra medborgare och för företagen. Det är viktigt att förstå att hastighet i olika faser kommer att vara avgörande och därför krävs en god, samordnad planering", tillägger han.

ANNONS

Enligt Scaniachefen är det flera faktorer som avgör när och i vilken omfattning produktionen kan startas upp igen. För det första måste bemanningen gå att lösa.

Det finns bekräftade fall av coronavirus i återförsäljarorganisationen i Sydeuropa. Men därtill kommer ett stort antal med misstänkta symptom.

– Där är det ganska stora bortfall och det ökar för varje dag, säger Henriksson.

"Det blev för mycket brister"

Han kan inte ange några specifika siffror.

– Men i vissa delar av organisationen är det mer än tio procent som är hemma, för egenvård eller för att ta hand om barn eller anhöriga.

En annan viktig faktor för att kunna köra produktionen igen är tillgången till komponenter och fungerande logistik.

– De första störningarna vi fick var på våra leverantörer i Kina. Det kunde vi hantera ganska väl. Sedan blev det svårare när det fortsatte med norra Italien: Och när det även blev Frankrike och Tyskland blev det för många begränsningar som gjorde att vi beslöt att stoppa produktionen. Det blev för mycket brister.

Pandemins ekonomiska effekter är en tredje faktor som avgör hur Scania kommer att utforma och tajma återstarten av produktionen och annan verksamhet som nu går ned på sparlåga, som forskning och utveckling.

Här är det i slutändan orderboken som avgör Scanias beslut.

ANNONS

TT: Vad har ni sett hittills i orderboken?

– Än så länge är det för tidigt att se något.

"Våra hjältar ute på vägarna"

Ett tecken på inbromsning finns dock redan i offertflödet i Scanias säljstödsystem.

– Där ser vi att något är på väg att hända, säger Henriksson.

Transportflöden är ett annat sätt att mäta efterfrågan, vilket Scania kan avläsa utifrån information från kunder som har sina fordon uppkopplade till Scania. På så sätt kan Scania följa hur många kilometer som kunderna kör per dygn.

– Där kan man se att Kina nästan är tillbaka på samma nivå som innan krisen började. Däremot ser vi i södra Europa att kilometerantalet nu börjar gå ned en del – upp till tio procent beroende på vilket land vi tittar på.

Scania satsar samtidigt mycket på att hålla igång verkstäder och kundsupport och Henriksson välkomnar att logistik och transporter ses som samhällskritiska sektorer i pandemin.

– Jag tror det är väldigt viktigt att vi försöker hålla gränserna öppna, att vi försöker hålla flödena igång, så att vi får fram mediciner, energi, bränsle, mat, vatten till de olika länderna.

– Där prioriterar vi nu och ser till att vi kan hålla igång reservdelsflödet och våra mekaniker, som just nu – i vår värld – är våra hjältar ute på vägarna och där de hjälper lastbilar som har stannat. Det är väldigt viktigt.

ANNONS
ANNONS