Så kan Göteborgs fiskhamn räddas

Nya bostäder vid vattnet och alla fiskhamnens aktörer samlade under ett tak, i en ny turistdestination. Det kan bli verklighet om verksamhetsansvariga vid Göteborgs fiskhamn får igenom sitt förslag på hur området ska räddas från återkommande översvämningar och trånga lokaler i dåligt skick.