Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Droger, vapen och pornografi är exempel på sådant som en majoritet av svenska sparare villl slippa se i portföljen.

Så slipper du droger och vapen i portföljen

Var tredje sparare har valt att investera i en hållbar fond. Det vanligaste skälet är att undvika investeringar i exempelvis droger, vapen och pornografi. Den som verkligen vill veta vad man investerar i bör dock titta lite till och se vad som finns under etiketten, anser forskaren Emma Sjöström.

En ny undersökning från Fondbolagens förening visar att 42 procent av kvinnliga sparare valt en fond för att den har en hållbar inriktning. Det kan jämföras med 29 procent i fjol. Bland manliga sparare är motsvarande siffra 25 procent i år och 20 procent i fjol.

Enligt undersökningen uppger 49 procent av de som valt en hållbar fond att man främst vill undvika att placera pengar i en viss typ av bolag, bransch eller verksamhet som man anser är oetisk.

- Varje sparare definierar hållbarhet och etik på olika sätt och det gör att resultaten blir något subjektiva, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I en Sifoundersökning i fjol tillfrågades svenskarna om vad de helst ville slippa se i sin fondportfölj. Högst på ogilla-listan hamnade droger (69 procent), pornografi (66 procent) och vapen (64 procent).

Lång innehållsförteckning

En filtrering på Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) visar att samtliga 23 svenska fonder med benämningen "hållbar" i fondnamnet utesluter investeringar i vapen och krigsmateriel medan 18 utesluter investeringar i pornografi. Vidare utesluter 19 av de 23 hållbara fonderna investeringar i fossila bränslen medan tre utesluter uran.

Emma Sjöström som forskar kring hållbara investeringar på Handelshögskolan i Stockholm anser att själva definitionen av hållbarhet är komplex, liksom fondernas sammansättning.

- Fonder är produkter så man kan nästan tänka sig att man står vid en butikshylla och läser på paketen. Då kommer vissa att vara väldigt enkla medan de flesta kommer att ha en ganska lång innehållsförteckning där det står vad de gör.

För att underlätta valet har till exempel statliga Miljömärkning Sverige Svanenmärkt ett antal fonder som anses leva upp till hårda hållbarhetskrav. Ett annat exempel är ratingbolaget Morningstar som graderar fonder från ett till fem på en hållbarhetsskala.

Hållbarhet vs avkastning

En ny variant på temat är, enligt Emma Sjöström, så kallade impactfonder som förutom att utesluta investeringar i oetiska branscher försöker påverka företag i hållbar riktning.

Enligt undersökningen uppger endast tio procent av spararna att de valt en hållbar fond för att de tror att den ger en högre avkastning, vilket Emma Sjöström tror lever kvar från en gammal föreställning om att man måste ge upp kraven på avkastning till förmån för hållbarhet.

- Forskningen visar att det oftast inte är någon skillnad i den riskjusterade avkastningen om man tittar historiskt. Sen kan man göra en annan analys om man tittar framåt, givet den omställning vi måste göra, säger hon.

Inte heller sparekonomen Gustav Sjöholm tror att hållbarhet behöver utesluta en hög avkastning.

- Om samhällsutvecklingen fortsätter mot att vara allt mer hållbar så är det rimligt att tro att de absolut kan gå hand i hand.