Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att kompensera den som exempelvis tar ut mer föräldraledighet eller vabb med ett sparande är något privatekonomer råder till. Arkivbild.
Att kompensera den som exempelvis tar ut mer föräldraledighet eller vabb med ett sparande är något privatekonomer råder till. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Så kan privatekonomin bli mer jämställd

Fler kvinnor än män skulle få en osäker ekonomisk situation vid en separation, visar en undersökning.
Prata om pengar tidigt i relationen, uppmanar experterna.

– Jämställd ekonomi handlar om att ge varandra lika förutsättningar, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank och Sparbankerna som har undersökt hur kvinnor och män ser på sin ekonomiska situation.

Men det råder fortsatt stora skillnader mellan kvinnors och mäns ekonomi.

Drygt hälften (52 procent) av kvinnorna uppger att de har tillräckligt hög lön för att klara sig på egen hand vid en separation. Motsvarande siffra för männen är 62 procent. Det är också en större andel kvinnor (20 procent), jämfört med runt 10 procent av männen, som skulle få svårt att bo kvar i samma område, eller behöva ändra mycket i sin levnadsstandard för att få ekonomin att gå ihop vid en separation.

Kontinuerlig dialog

För att inte hamna i en ojämlik situation, som sedan är svår att bryta, är det viktigt att prata om ekonomi tidigt i en relation, och sen fortsätta att prata om det med jämna mellanrum, anser experterna.

– Det viktigaste man kan göra när man lever i en relation är att ha en kontinuerlig dialog om ekonomin, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Sådant som man behöver ta ställning till är hur man ska förhålla sig till om man tjänar olika mycket.

– Det finns olika sätt att lösa det och man måste komma fram till något som båda kan känna sig bekväma med, säger Emma Persson.

Antingen delar man rakt av på de gemensamma utgifterna eller så fördelar man summan utifrån hur mycket man tjänar, att den som tjänar mer tar en större del av kostnaderna.

– Om den ena tjänar 20 procent mer kanske den ska ta 20 procent mer av utgifterna, säger Madelén Falkenhäll.

Men var också uppmärksam på "gråzonsutgifter" som inte är fasta kostnader men likväl behov som uppstår i hushållet och forskningsstudier visat att kvinnor har en tendens att ta mer av.

Ett gemensamt konto dit man för över sin andel och där kostnaderna dras är ett sätt att organisera ekonomin. Det öppnar upp för båda parter att ha insyn i utgifterna. Men var också öppna med inkomsterna för att kunna ha en jämlik dialog, är rådet.

Kompensera för vabb

Om det finns barn i familjen och den ena tar mer av föräldraledigheten och vabb, eller arbetar deltid för att man kommit överens om att det är bra för familjen, anser ekonomerna att den som tjänar mer bör kompensera för det i rådande stund.

Men något som många kanske inte tänker på är hur föräldraledighet, vabb och deltidsarbete inte bara påverkar inkomsten just nu utan även minskar den framtida pensionen.

– Det bör man också kompensera med ett sparande till den som har lägre inkomst. Är man gift kan den som tjänar mest föra över premiepensionsrätter till sin partner, säger Ingela Gabrielsson.

Sparande är också en viktig del i hushållsekonomin som man kan ha olika syn på. Enligt Swedbanks undersökning har nästan lika stor andel kvinnor som män, drygt 70 procent, ett sparande i aktier eller fonder. Men kvinnors kapitalinkomst från exempelvis försäljning av fastighet och utdelningar från eget företag och finansiella placeringar uppgår till omkring hälften av männens, en nivå den har legat på sedan 1995.

Både ett gemensamt och ett enskilt sparande rekommenderas för att öka den ekonomiska tryggheten för oförutsedda händelser. För det gemensamma bör man prata igenom sina sparmål och lägga upp en plan och sedan också ge varandra utrymme att spara.

– Det är viktigt att ha ett sparande för egna behov. Det handlar om att få känna sig mindre orolig. Om man går skilda vägar någon gång kanske den som är ekonomiskt svagare inte har byggt upp sin egen ekonomi, säger Ingela Gabrielsson.

Fakta: Rapporten kvinnors privatekonomi 2021

Kvinnors inkomster från arbete ökar snabbare än männens men uppgår fortfarande bara till 77 procent av männens inkomster. I dagens takt är kvinnor i kapp till år 2080.

Åtta av tio kvinnor säger att de är trygga i sin nuvarande situation. Men bara drygt hälften (52 procent) har en tillräckligt hög lön för att klara sig på egen hand vid en separation. För männen är motsvarande siffra 62 procent.

Två av tio kvinnor uppger att de skulle få svårt att bo kvar i samma område, alternativt behöva göra stora förändringar i levnadsstandarden vid en separation. Bland männen handlar det om en av tio.

Men drygt fyra av tio uppger att de har ett sparande som skulle vara till hjälp vid en separation. Det är ungefär samma andel som för männen.

Dock är det få som uppger att de har så dålig ekonomi att de därför inte vill separera.

Lika många kvinnor som män har ett regelbundet månadssparande (56 procent). En större andel kvinnor än män uppger att de har ett eget sparkapital (pension ej inkluderat) i spannet 0-500 000 kronor. Störst andel mellan 100 000 och 300 000 kronor. En större andel män (23 procent jämfört med 16 procent av kvinnorna) har dock ett sparkapital på över 500 000 kronor.

Källa: Swedbank och Sparbankerna