Läget kan avgöra hur länge du måste köa på Boplats – men även storlek på lägenheten du söker spelar roll. Bild: Robin Aron
Läget kan avgöra hur länge du måste köa på Boplats – men även storlek på lägenheten du söker spelar roll. Bild: Robin Aron

Så avgör storleken på lägenheten hur länge du får köa på Boplats Göteborg

Drygt sex och ett halvt år. Det är den genomsnittliga kötiden som krävs för att få en lägenhet via Boplats Göteborg. Men hur länge du faktiskt måste köa kan variera med nästan 100 procent – beroende på lägenhetens storlek.
Här är den genomsnittliga kötiden per antal rum hittills under 2020.