Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Boverket räknar med att färre bostadsbyggen påbörjas i år än i fjol. Arkivbild.

Sänkt prognos för bostadsbyggandet

Boverket sänker prognosen för antalet påbörjade bostäder under de kommande åren. Det handlar om 20 000 färre bostäder än vad som behövs fram till 2020, vilket riskerar att göra utsatta grupper på bostadsmarknaden ännu mer sårbara.

Den nya prognosen pekar på att det kommer att byggas 60 000 nya bostäder under 2018 och lika många under 2019. Det är en minskning med elva procent från 2017, då nästan 68 000 bostäder påbörjades, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), skriver Boverket på sin hemsida.

Men enligt Boverkets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas årligen från 2017 till 2020 för att räcka till den växande befolkningen. Det är 20 000 bostäder för lite per år, vilket kommer att bli kännbart för dem som redan i dag har svårt att slå sig in på bostadsmarknaden.

Slår mot utsatta

- För nya grupper – till exempel unga, nyanlända eller personer som skulle vilja flytta för att få ett jobb – ökar svårigheterna för att få tillgång till marknaden och till möjligheterna till rörlighet. Det driver också upp bostadspriserna, säger Boverkets bostadsmarknadsanalytiker Hans-Åke Palmgren.

Allra störst väntas inbromsningen bli i Storstockholm, där bostadsbyggandet beräknas minska med uppemot 25 procent. Här är kopplingen till prisutveckling, kreditrestriktioner och en stor andel bostadsrätter i produktionen tydligast, skriver Boverket.

- Just när det gäller bostadsrätter kan det vara så att man som köpare fått en ökad insikt om att det finns en risk i att teckna sig för en bostad som kanske blir färdigställd först om två-tre år. Det kan också vara svårt att säkra upp långivarna i ett sådant läge. Så länge bostadsmarknaden är osäker så tror jag att det här består, kanske även en bit efter det.

Ökning i Göteborg och Malmö

I motsatts till Stockholmsregionen kan bostadsbyggandet komma att öka i Storgöteborg och Stormalmö. I både Göteborg och Malmö ökade byggloven för flerbostadshus stort under 2017, också i mindre kommuner med färre än 75 000 invånare syntes en ökning. I Malmö påbörjades förra året byggandet av rekordmånga bostäder, där Lund förutspås utgöra ett visst dragplåster, och Boverket bedömer den regionala bostadsmarknaden som fortsatt stark.