Rysslands president Vladimir Putin kan inför valet i mars nästa år glädjas åt positiva ekonomiska utsikter. Arkivbild.

Rysk återhämtning tar fart

Återhämtningen i rysk ekonomi tar fart, enligt en uppdaterad prognos från Världsbanken. Den ryska ekonomin väntas växa med 1,7 procent både i år och nästa år för att 2019 öka tillväxten till 1,8 procent.

Tidigare låg Världsbankens tillväxtprognos för Ryssland på 1,3 procent i år, 1,4 procent 2018 och 1,4 procent 2019.

Bakom utvecklingen ligger enligt Världsbanken högre reallöner och ökad konsumtion samt ett bättre affärsklimat till följd av en mer gynnsam global konjunktur, högre oljepriser och en stabilisering av den ryska ekonomin efter åren av recession och sanktioner.

Världsbanken noterar även ett sjunkande inflationstryck, som bland annat öppnat upp för centralbanken att stegvis sänka räntan från 10 till 8,25 procent under året.

Det ryska banksystemet är dock fortfarande sårbart, enligt Världsbanken, som noterar att två stora privatägda ryska banker räddades undan kollaps så sent som i augusti och september.

Enligt Världsbanken är den ryska arbetslösheten samtidigt på historiskt låga nivåer. Men variationerna inom landet är stora.

I storstäder som Moskva och St Petersburg ligger arbetslösheten på 1,3 respektive 1,7 procent, medan den i mer utsatta områden som Ingusjien och delrepubliken Tuva ligger på 27 respektive 18,7 procent.