Efter fjolårets rekordhöga elpriser är marknadens prognos ett fortsatt högt prisläge. Bild: Mattias Modéen
Efter fjolårets rekordhöga elpriser är marknadens prognos ett fortsatt högt prisläge. Bild: Mattias Modéen

Rysare på elmarknaden väntar – vädret avgörande för priserna

Marknaden spår fortsatt höga elpriser under hösten och vintern. Hur höga väntas bli en rysare där vädret är jokern i leken. Stora mängder regn behövs – framför allt i norr.