Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Riksgälden, med generaldirektör Hans Lindblad, räknar med att behöva öka statens upplåning 2020. Arkivbild.

Riksgälden planerar ökad upplåning 2020

Riksgälden siktar på att öka statens upplåning 2020. Det handlar om att möta en konjunkturavmattning, lån som förfaller och ett underskott i statsbudgeten, enligt myndigheten.

Nästa år beräknas volymen statsobligationer som emitteras av Riksgälden ligga kvar på årets nivå på 1,5 miljarder per emission och 30 miljarder i årstakt.

"När volymen förfallande lån sedan ökar och statsbudgeten visar underskott höjs emissionsvolymen 2020. Riksgälden räknar då med att sälja statsobligationer för 2 miljarder kronor per auktion, eller 40 miljarder kronor i årstakt", skriver Riksgälden.

En faktor som antas driva på underskottet, vid sidan av den lägre tillväxten, är att privatpersoner och företag börjar ta ut pengar från sina skattekonton när marknadsräntorna stiger, enligt Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad.

Han beskriver dock de underliggande statsfinanserna som "fortsatt starka" och räknar med att de hålls uppe av bland annat högre konsumtionsskatter.

Budgetöverskottet beräknas till 96 miljarder i år, 62 miljarder 2019, vilket följs av ett beräknat underskott på 12 miljarder 2020.

"Kapitalplaceringarna på skattekontot bedöms då minska med 50 miljarder kronor efter att ha ökat varje år sedan 2015. Exklusive utflödet från skattekontot skulle det vara ett överskott även 2020", skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Statens finansiella sparande beräknas sjunka från 1,5 procent av BNP i år till 1,3 procent 2019 och 1,1 procent 2020. Statsskulden som andel av BNP beräknas sjunka från 26 procent i år till 22 procent 2020.