Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Riksgäldsdirektören Hans Lindblad vill ha en bred översyn om bankernas samhällsansvar, transparens, ersättningssystem, styrelsekompetens och hur ansvar utkrävs i bankerna.

Riksgälden: Förtroendet har fått sig en törn

Den senaste tidens misstankar om penningtvätt i Swedbank och Danske Bank reser frågor om öppenhet, samhällsansvar och ansvarsutkrävande i svenska banker, enligt riksgäldsdirektören Hans Lindblad.

Hans Lindblad tror att problemen som blossat upp i Swedbank sedan SVT:s Uppdrag gransknings rapportering om misstänkt penningtvätt i februari – som lett till utredningar om misstänkt penningtvätt, insiderbrott och grovt svindleri – kan hänga samman med en dålig kultur i det svenska banksystemet.

- Misstankarna om penningtvätt, som har uppstått i bland annat Danske Bank och i bland annat Swedbank, tycker jag är ett tecken på att det kan vara ett problem med kulturen, säger han.

Vill se över kompetens i styrelser

Uttalandet görs i samband med en paneldebatt på Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS).

Riksgälden har vid sidan av att förvalta statens finanser ansvar för statens krishantering av banker. Och enligt riksgäldschefen påverkar en dåligt fungerande kultur i bankerna förtroendet och därmed förutsättningarna för att hantera en kris.

- Jag tycker att man behöver ha en bred översyn där man diskuterar samhällsansvar, transparens, ersättningssystem, kompetens i styrelser och tydligare ansvarsutkrävanden, säger Hans Lindblad.

Han vill i nuläget inte peka på några konkreta åtgärder som kan behövas, men välkomnar den "haverikommission" som finansmarknadsminister Per Bolund (MP) sagt sig vilja tillsätta för att titta närmare på hur Swedbank hanterat misstankarna om penningtvätt.

- Vi vill ha en diskussion kring det här, säger Lindblad.

Börsvärdet har rasat

Enligt riksgäldschefen är den finansiella stabiliteten i Sverige god, trots krisen för Swedbank, vars börsvärde efter Uppdrag gransknings avslöjande den 20 februari har rasat med nästan en tredjedel.

- Banker är i förtroendebranschen och det är tydligt att förtroendet i banksektorn och för vissa banker har fått sig en törn under den senaste tiden. Så är det. Men jag är inte orolig för den finansiella stabiliteten, säger han.

Hans Lindblad efterlyser samtidigt en diskussion om kulturen inom myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden.

- En person som håller på med banknära frågor på en myndighet kanske i framtiden tänker sig att man kan jobba i sektorn. Kan det påverka beteendet i myndighetsutövningen? frågar sig Lindblad.

- Det vore hemskt om det är som så, men det är en fråga vi måste våga ställa, tillägger han.