Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Turister anländer på flygplatsen i Palma, Mallorca i juni 2020. Spanien är ett av de länder som åter öppnat för turister och som är ett av de tio länder som även svenska utrikesdepartementet från och med den 30 juni inte längre avråder från resor till. Bild: Joan Mateu/AP/TT
Turister anländer på flygplatsen i Palma, Mallorca i juni 2020. Spanien är ett av de länder som åter öppnat för turister och som är ett av de tio länder som även svenska utrikesdepartementet från och med den 30 juni inte längre avråder från resor till. Bild: Joan Mateu/AP/TT

Reseskyddet begränsat för tidigare sjuka

När UD lyfter avrådan från att resa till tio länder gäller åter hemförsäkringens reseskydd.
Men för att försäkringen ska gälla finns saker att vara extra noga med, särskilt om man nyligen varit sjuk.

Från den 30 juni finns det inte längre någon avrådan från att resa till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Det innebär att reseskyddet i hemförsäkringen åter gäller för resor till dessa länder.

– De flesta försäkringsbolag hade exkluderat reseskyddet under tiden UD avrådde, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Res frisk

Hemförsäkringarnas så kallade reseskydd gäller normalt under 45 dagar på resa. Försäkringen ger exempelvis skydd vid akut sjukdom, eller olycksfall då läkarvård behövs.

Men personer som har varit sjuka under våren behöver vara särskilt noggranna före avresa, påpekar Gabriella Hallberg. Man ska vara fullt frisk när man reser.

– Man får inte åka med en pågående sjukdom eller pågående vårdbehov, säger Gabriella Hallberg.

Det krävs att man har varit symptomfri de senaste tre månaderna generellt, för den typen av sjukdom, för att försäkringen ska gälla. Det gäller alla sjukdomar om man uppsökt läkare och fått vård eller behandling som journalförts, enligt Gabriella Hallberg.

– Se till att kontakta försäkringsbolaget för att lämna information till en medicinsk förhandsbedömning som normalt sker via deras larmcentral. Då får du svart på vitt hur försäkringen gäller, säger hon.

Det är dock inte alla försäkringsbolag som har den tjänsten, så bäst är att själv kontrollera vad som gäller hos det egna försäkringsbolaget.

En risk

I dessa tider, anser hon, bör man noga överväga om man ska resa då situationen ju kan innebära att speciella omständigheter råder på resmålet. Sjukvården är särskilt pressad på många håll, vilket kan försvåra en vårdsituation även om försäkringen ska hjälpa till vid sjukdom och olycksfall.

För resor till länder dit utrikesdepartementet (UD) fortfarande avråder från icke-nödvändiga resor, typiskt sett turistresor, gäller fortfarande att de flesta försäkringsbolag, med vissa undantag, exkluderar reseskyddet i hemförsäkringen så länge en avrådan finns.

Reser man till dessa länder kan man inte heller räkna med det stöd och den information som en svensk ambassad i utlandet kan ge.

– Man tar fortfarande en risk om man reser. Det gäller att vara välinformerad både före och under resan om situationen förändras snabbt, säger Gabriella Hallberg.

Helena Wande/TT

Vid akut sjukdom eller olycksfall under en resa täcker hemförsäkringens reseskydd nödvändiga och skäliga kostnader som uppstår på grund av det inträffade. Det kan handla om vårdkostnader, intensivvård eller hemtransport till Sverige om skadan är särskilt svår. Skyddet gäller vanligtvis i 45 dagar, men i vissa fall i 60 dagar.

Oftast innehåller reseskyddet också en betald hemresa om en nära anhörig blir allvarligt sjuk, eller skadad eller om egendom hemma skadats allvarligt.

Försäkringen gäller ofta försäkringstagaren och de som är skrivna på samma adress och delar hushåll. Vissa försäkringsbolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen ska finnas namngivna.

Reseskyddet ger också exempelvis ett visst skydd om du under en resa råkar ut för överfall, eller om bagaget försenas eller kommer bort.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

Den 30 juni häver utrikesdepartementet reseavrådan för resor till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

Avrådan gällande icke nödvändiga resor till övriga länder inom EU, EES och Schengen gäller fram till den 15 juli. UD ska ta presentera en ny bedömning för dessa länder i god tid före det datumet.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti.

Källa: Utrikesdepartementet