Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Remissorgan sågar förslaget

Ökad otrygghet, svårtolkat, krångligt, besynnerligt... Regeringens förslag att förändra sjukförsäkringen får kritik på flertalet punkter.
Efter hård kritik backade statsminister Fredrik Reinfeldt om att införa en så kallad minskningsregel i sjukförsäkringen. Avtalade och privata försäkringar ska även fortsättningsvis i olika omfattning kunna fylla ut den offentliga sjukförsäkringen.
För regeringen är dock inte kritiken mot den planerade reformen av sjukförsäkringen ur världen. Flertalet remissyttranden är kritiska och undrande kring förslaget, inte minst vad gäller de bestämda tidsgränser för olika bedömningar och villkor som regeringen vill införa vid halvårsskiftet. Se grafiken.

LO sågar, inte oväntat, förslaget i sin helhet. Förändringarna innebär att anställningsskyddet urholkas liksom arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering. LO underkänner talet om en rehabilitieringskedja, som språkligt handlar om en serie inslag som är länkade samman i en kedja.
I förslaget finns inte, skriver LO i sitt remissyttrande, ett enda positivt inslag om rehabilitering i bemärkelse arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som leder till återgång i arbete hos den egna arbetsgivaren. Förslaget bildar snarast en utsorteringskedja där den sjuke riskerar att sägas upp och där tanken är att den drabbade individen såsom arbetslös ska kunna få ett nytt arbete, anser LO.
TCO är inne på samma linje och menar att förslaget är orättfärdigt, det försämrar anställningstryggheten och urholkar i praktiken arbetsrätten för dem med ohälsoproblem. I stället för "utsorteringskedja" talar TCO om "utfasningskedja" där allt fler blir beroende av försörjningsstöd med risk för att utanförskapet permanentas.

Även TCO tycker att rehabiliteringsmomenten lyser med sin frånvaro. "Det största skälet till att förslaget, med stor sannolikhet, kommer att misslyckas är att det (ännu) inte finns fungerande rehabiliteringsarbete som i tid fångar upp den sjukskrivne", skriver TCO som nu driver att hela paketet ska föras över till den aviserade parlamentariska och blocköverskridande socialförsäkringsutredningen.
Ett litet godkännande får dock regeringen av TCO. Lagen om rätt till ledighet vid sjukdom för att pröva på annat arbete är rätt tänkt, men förslaget innehåller brister och frågan behöver utredas ytterligare.
Saco pekar på att ansvaret för att de fasta tidsgränserna i den så kallade rehabkedjan följs, i stort sett ligger på individen som riskerar att förlora både sin ersättning och sin anställning. "Om arbetsgivaren eller hälso- och sjukvården inte tar sitt ansvar inträder dock inga särskilda sanktioner", menar Saco som ser en risk att redan sköra och och utsatta personer kommer att känna sig jagade och utlämnade.

Arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv ger såväl ris som ros till regeringen. Rosen gäller striktare tidsramar i sjukförsäkringen som leder till ökad försäkringsmässighet och förutsägbarhet.
Riset gäller förslaget att vid sjukdom få rätten att prova ett nytt arbete. Det vore olyckligt om regering och riksdag ger sig in i parternas rätt att reglera ledighet på ett rimligt och branschanpassat vis, tycker Svenskt Näringsliv. Även Sveriges kommuner och landsting säger nej till en ledighetslag.
Svenskt Näringsliv tycker också att regeringens förslag är "besynnerligt" när det gäller rehabiliteringskedjan och då främst ansvaret för rehabilitering. Därför säger man nej till att ha ansvar för rehabiliteringen av sjukskrivna som av Försäkringskassan inte bedöms kunna utföra arbete hos arbetsgivaren.
Sammantaget anser Svenskt Näringsliv att förslaget till rehabiliteringskedja är för svagt i sin nuvarande utformning.

Din ekonomi i det nya ekonomiska läget

Elen, maten, bränslet och bolånet – allt väntas bli betydligt dyrare. GP Fokus är Göteborgs-Postens specialbevakning av det nya ekonomiska läget.

Du hittar alltid de viktigaste nyheterna, guiderna och reportagen på:

GP Fokus | Din Ekonomi