Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) går vidare med förslaget om en undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland.
Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) går vidare med förslaget om en undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland. Bild: Robin Ek/ TT

Regeringen kör över Lagrådet - "för Sverige"

Regeringen kör över Lagrådet och kritiken om undantagslag som bryter mot grundlagen.
Kalkbrytningen hos Cementa i gotländska Slite måste kunna fortsätta ett tag efter oktober för att undvika en samhällskris.

– Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Både han och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) ger vid en pressträff besked om att regeringen, som läget är, i praktiken inte har något alternativ än att lägga Lagrådets skarpa invändningar åt sidan.

De hävdar båda att det är ett beslut som handlar om det bästa för Sverige, inte för att gynna ett enskilt företag som fått nej i domstolar. Lagrådet hävdar att det kan skada tilltron till rättssystemet om regeringen går in och rundar ett domstolsbeslut.

– Detta gör vi inte för något enskilt företag utan vi gör det för att Sverige ska fungera väl. Det är regeringens skyldighet att jobba på det viset, säger Baylan.

Nej i juli

Mark- och miljööverdomstolen avvisade i juli Cementas ansökan om att fortsätta och utöka brytningen av kalksten för cementproduktion efter den 31 oktober i år, då det nuvarande tillståndet går ut. Högsta domstolen tog inte upp bolagets överklagan.

Några språkliga justeringar är det enda som görs i den proposition för en tillfällig undantagslag som regeringen nu lämnar till riksdagen.

Propositionen ska snabbehandlas i riksdagen och om allt går som regeringen önskar ska lagen, med två tillfälliga ändringar i miljöbalken, kunna träda i kraft den 15 oktober.

När det har skett kan regeringen snabbt ta beslut om Cementas ansökan om förlängt tillstånd. Företaget meddelade på tisdagseftermiddagen att ansökan nu lämnats in till regeringen. Näringsministern tror att ett beslut kan tas omedelbart när lagen trätt i kraft.

Cementas akuta ansökan handlar om att få förlänga det nuvarande tillståndet och fortsätta bryta den volym sten som återstår inom ramen för det. Men företaget vill ha hela tre års förlängning.

Det ger Cementa respit att ta fram en ny, genomarbetad ansökan för ett nytt, längre tillstånd.

De båda ministrarna understryker att brist på cement kan ge svallvågor in i flera samhällssektorer. Cementas anläggning på Gotland står för den större delen av produktionen i landet.

Tar inte lätt

Per Bolund förklarar också att läget nu är en extraordinärt.

Därför läggs förslaget fram, trots att flera tunga remissinstanser, inklusive Lagrådet, sågat förslaget.

– Lagrådets kritik mot de här förslagen är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på, säger Ibrahim Baylan.

Han betonar att det är en mycket komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation.

På frågan om det inte finns risk för att lagstiftningen stöter på problem senare, när den ska tillämpas och om regeringens beslut överklagas, säger Per Bolund:

– Vi skulle inte gå fram med en lagstiftning om vi inte bedömde att den håller måttet.

Lars Hjälmered är ordförande i näringsutskottet i riksdagen. Utskottet mötte näringsministern efter beskedet om regeringens proposition. Han ser egentligen inga problem för regeringen att få igenom propositionen i riksdagen, stödet är brett.

Men vad händer om regeringens kommande beslut om förlängt tillstånd överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen? Håller lagstiftningen för det?

– Vi kommer självklart bidra till att lösa detta och bistå för att undvika en cementkris. Men det är Baylans och Bolunds ansvar nu, vi måste lita på deras bedömning att lagen håller längre fram, säger Lars Hjälmered.

Det är inte uteslutet, noterar han, att någon överklagar regeringens beslut. Om domstolen då skulle ge den klagande rätt kan det ta tvärstopp.

Längre tid

Cementa har bett om mer tid för förlängningen än de åtta månader som det talades om först, i ansökan sägs tre år. Men Per Bolund vill inte ge klart besked om huruvida Cementa kan få bryta kalk längre än fram till nästa sommar.

– Vi tar hänsyn till tidsbegränsningen i nästa steg, säger Bolund.

Ibrahim Baylan understryker att det inte handlar om att bryta mer kalk än vad Cementas gamla tillstånd medgett.

Fakta: Processen

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Det befintliga brytningstillståndet löper ut den 31 oktober 2021.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Regeringen föreslår, för att undvika en akut cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt, tillfälliga ändringar i miljöbalken. Det skulle öppna för ytterligare minst åtta månaders kalkstensbrytning i Slite efter den 31 oktober.

Den tillfälliga förlängningen skulle bara omfatta sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet avstyrkte den 16 september regeringens lagrådsremiss med förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. I två avseenden strider förslagen mot grundlagen, enligt Lagrådet.

Men regeringen går vidare med förslagen. Enligt den propositionen som nu har lämnats till riksdagen ska lagändringarna träda i kraft den 15 oktober.

Cementa meddelade på tisdagseftermiddagen att en ansökan om tillstånd lämnats in, företaget vill ha tillstånd för tre år framåt att bryta den kalk som det gamla tillståndet medger.

Källa: Regeringskansliet, Lagrådet