Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bilarnas utsläpp måste ned för att möta klimatförändringen – en ny rapport visar hur mycket större utsläppen varit i förhållande till den uppgivna informationen när bilarnas sålts.
Bilarnas utsläpp måste ned för att möta klimatförändringen – en ny rapport visar hur mycket större utsläppen varit i förhållande till den uppgivna informationen när bilarnas sålts.

Rapport: Volvos verkliga utsläpp mycket högre än testresultat

Bilars koldioxid är en viktig faktor bakom klimatförändringen. Men med det nya sättet att mäta utsläpp kan bilköpare bättre se hur stora utsläppen verkligen är. En färsk rapport visar hur stora skillnaderna faktiskt varit mellan de uppgivna och verkliga utsläppen – Volvo pekas ut som ett av märkena som utmärker sig.

Alla bilar som säljs på marknaden har angivet hur mycket bränsle de förbrukar samt hur mycket koldioxid de därmed släpper ut i atmosfären. I Europa har man haft ett testsystem där man i en laboratoriemiljö simulerar hur mycket utsläppen kommer att bli för de nya modellerna. Systemet som gällde fram till i fjol heter New European Driving Cycle, NEDC. Sedan i höstas har dock ett annat testsystem blivit obligatoriskt, kallat WLTP.

LÄS MER: Här är årets säkraste bilar som också är hållbara

Det nya sättet att mäta utsläppen av nya bilar är designat för att i högre grad visa de verkliga värdena när det gäller bilarnas bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar. Det nya testsystemet visar därmed generellt högre utsläpp än det gamla. Från och med årsskiftet har också bilhandlare en skyldighet att uppge utsläppsvärdena enligt det nya sättet att mäta – om fordonen är tillverkade så att de faller under det nya testsystemet.

Stor skillnad

Och att det nya systemet kan vara välkommet för bilköpare visar sig i en färsk rapport från organisationen ICCT, International council on clean transportation. Rapporten ”Från laboratorium till väg” visar hur stor skillnaden är mellan det gamla sättet att mäta – NEDC – och verkligheten hos de bilar som åker runt på våra vägar. De data från 1,3 miljoner bilar som analyserats i rapporten visar en skillnad på 39 procent mellan uppgivet koldioxidvärde och det faktiska utsläppet för 2017. Denna skillnad mellan det standardiserade labbtestet och faktiska utsläpp har också ökat med åren – 2001 var skillnaden bara åtta procent och har sedan alltså ökat väsentligt. I den allra sista mätningen så har gapet mellan det uppgivna och verkliga värdet dock börjat minska något. Påpekas bör också att bränsleförbrukningen – som utsläppen grundar sig på – minskat från 0,73 liter milen 2001 till 0,51 liter milen under det senaste decenniet enligt labbtestet.

I ett deltest i denna undersökning, tyska Spritmonitor, räknas också gapet ut mellan de individuella märkenas verkliga och uppgivna värden. Av de elva märken som är med hör Volvo till de sämsta. Enligt rapporten släpper de testade Volvobilarna ut mellan 45–50 procent mer än vad standardtestet NEDC visar. Även premiummärkena eller -företagen Daimler, Audi och BMW ligger också högre än andra märken. Tilläggas kan att det här inte visar vilket märke som släpper ut mest – bara skillnaden mellan labbtestet och de faktiska utsläppen.

Hybrider sticker ut

Från Volvos sida kommenterar man rapporten med att det alltid finnas skillnader i tester på modeller och motorer beroende på hur testerna utförs. Vidare förklarar biltillverkaren att skillnaderna lär vara mindre med det nya testsystemet WLTP, eftersom det är ”mer verklighetsnära”. Tilläggas kan att Volvo till exempel fått uppmärksamhet i Storbritannien för att man var bland de första märkena att börja använda det nya, mer rättvisande avgastestsystemet.

Bland förklaringar till att skillnaderna varit så stora med det gamla testet hör bland annat att elektronik, ljudanläggningar och klimatsystemen i bilarna byggts ut för varje ny modell – labbtestet har inte fått med den energiförbrukningen tillräckligt.

Ett intressant resultat i undersökningen är också att hybridfordon, både mildhybrider och plug in-bilar, hör till den typ av fordon där skillnaderna varit allra högst mellan labbtesterna och verkliga körförhållanden. Det gamla testet har varit ovanligt gynnsamt mot dessa fordonstyper.

Den intressanta frågan nu är att se hur utfallet kommer att bli när man om ett år kan se effekterna av det nya sättet att mäta utsläppen – kommer labbtestet som biltillverkarna uppger när de säljer fordonen att faktiskt stämma överens med vad konsumenterna ser att fordonen förbrukar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.