Undersökningen om inflations- och ränteförväntningar görs på uppdrag av Riksbanken, med chefen Stefan Ingves. Arkivbild.

Prognoser för räntan något högre

Förväntningarna på den svenska inflationen är oförändrade jämfört med förra månaden, medan prognoserna för reporäntan höjts en aning. Det visar Kantar Sifo Prosperas undersökning bland aktörer på penningmarknaden.

Inflationen, enligt måttet KPIF, väntas liksom i juli uppgå till 2,0 procent på både ett och två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.

Reporäntan väntas ligga på –0,5 procent om tre månader, –0,1 procent om 12 månader, 0,5 procent om 24 månader och 1,8 procent om 60 månader.