Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Priset beror på adressen

Att köpa bilförsäkring är dyrast för göteborgarna i de stadsdelar som det som knaprast. GP har tagit fram premierna för tio olika stadsdelar i Göteborg. Bilden som framgår är tydlig: Bilförsäkringen kan vara mer än dubbelt så dyr i resurssvaga områden.

– Prisskillnaderna talar sitt tydliga språk. De områden som har högre priser har helt enkelt en högre skaderisk, säger Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar på Trygg-Hansa.

GP har låtit fyra stora försäkringsbolag ta fram priset för tio olika stadsdelar.
Priserna baseras på två fiktiva personer: 50 respektive 30 år gamla. Båda antas äga en Volvo V50 av 2012 års modell.

Grafiken visar på stora prisskillnader mellan stadsdelarna. Störst skillnad mellan två lägenhetsgator för 50-åringen har Volvia.

Om 50-åringen tecknar en helförsäkring hos bolaget är kostnaden 12 412 kronor på Kanelgatan i Gårdsten. Motsvarade försäkring på Beryllgatan i Tynnered kostar mindre än hälften: 6 182 kronor.

– Vi försöker hålla nere priserna för kunderna, men samtidigt måste vi också ta ut pengarna för vad det faktiskt kostar i olika områden, säger Caroline Uliana, informationschef på If, som Volvia är en del av. 

– Det är såklart inte så att vi diskriminerar vissa gator, fortsätter hon.

För exempelvis Trygg-Hansa är premien för 50-åringen på Beryllgatan högre, medan premien är lägre på Kanelgatan. Det gör att prisskillnaden är betydligt mindre: 3 453 kronor.

– När vi prissätter så tittar vi på parametrar som ålder, område och den totala risken. I de områden i Göteborg som har högre premier ersätter vi fler skador, så som trafikolyckor och skadegörelse, säger Stefan Brala specialist på motorförsäkringar på Trygg-Hansa.

Högre självrisk ger en lägre premie

Andra faktorer som påverkar premien är bilens värde, försäkringstagarens bonusklass som baseras på antalet skadefria år samt nivån på självrisken. Generellt betyder en högre självrisk en lägre premie.

Men som grafiken visar är geografi en avgörande faktor.

Ica tar exempelvis drygt 5 000 kronor mer per år om 50-åringen bor i en lägenhet i centrala Göteborg än i exempelvis Biskopsgården eller i Gårdsten.

– Premien är inget som ändras över en natt, utan det måste vara en ihållande trend av exempelvis skador för att det ska synas i priset, säger Stefan Brala.

Grafiken visar att premierna är genomgående lägre för 50-åringen jämfört med 30-åringen. Exempelvis betalar 30-åringen 9 877 kronor mer än 50-åringen om hen bor på Kanelgatan och tecknar en försäkring hos Trygg-Hansa.

Billigare att försäkra bilen på villagator 

En annan skillnad är att priserna är lägre för villadresserna.

– Att yngre personer får en hög-re premie förklaras bland annat av att de oftare är involverade i exempelvis olyckor och av att personskadorna kan vara dyra, säger Stefan Brala. 

Han säger att skaderisken överlag är högre i lägenhetsområden, då skaderisken för stöld och skadegörelse är högre.

– Å andra sidan är medelskadan oftast mer omfattande i ett villaområde, då dessa kunder tenderar att försäkra dyrare fordon, fortsätter Stefan Brala.

Anledning att se över bilförsäkringen när du flyttar

Den allra lägsta premien för 30-åringen hittar vi hos Volvia på villaadressen Blankavägen: 6 340 kronor per år. Däremot går det inte att hitta ett bolag som har antingen lägst eller högst premie på samtliga adresser.

Det innebär att det finns anledning att se över bilförsäkringen om man flyttar till en ny adress.

Bilförsäkringar löper vanligtvis på ett år. Det går i normalfallet säga upp och byta försäkringen på årsförfallodagen, oavsett om man betalar års-, halvårs-, kvartals- eller månadsvis.

För att undvika att bilen blir oförsäkrad är det bäst att först teckna en ny försäkring med ett annat bolag.

I nästa steg kontaktar man sitt nuvarande försäkringsbolag och ber dem säga upp försäkringen till årsförfallodagen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.