Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska hushåll har de senaste 14 åren fått allt mer pengar i plånböckerna. Arkivbild.

Pensionärer och arbetslösa halkar efter

Svenska hushåll har de senaste 14 åren fått alltmer pengar i plånböckerna – men alla har inte fått det påtagligt bättre. Pensionärer och arbetslösa halkar efter övriga hushåll, konstaterar Swedbank i en undersökning.

Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre i dag än 2003, visar undersökningen.

- Alla har faktiskt fått det bättre sedan 2003, men alla har inte fått det lika mycket bättre. Framfört allt är det löntagarna som har gynnats av en god realinkomstutveckling, det vill säga att lönerna har stigit snabbare än inflationen, men också lägre skatt. Pensionärerna räddas av höjda bidrag och lägre skatter medan arbetslösa har haft det tufft under den här perioden, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Lönerna utvecklas i takt med ekonomin i stort. När tillväxten är god ökar reallönerna och därmed förbättras löntagarnas ekonomi.

- Vi har haft en god ekonomisk tillväxt i Sverige, och det är klart att det underlättar för arbetsmarknadens parter att förhandla om en positiv reallöneutveckling när förutsättningarna är goda, säger Argues.

För ett ensamhushåll har den reala inkomsten efter skatt ökat med 6 650 kronor per månad. En familj med tonårsbarn har 18 750 kronor mer att röra sig med varje månad i år jämfört med 2003.

Inkomstpensionerna har ökat marginellt under samma period, medan garantipensionen är oförändrad

2016 höjdes taket i a-kassan vilket innebär att en arbetslös har fått en inkomstökning med 980 kronor efter skatt per månad sedan 2003.

Det senaste året har ensamhushållet fått någon hundralapp mer i plånboken och tonårsfamiljen knappt 400 kronor mer per månad. För inkomstpensionären blir det i stort sett plus minus noll, medan det för garantipensionären och den arbetslöse blir en lägre inkomst i år eftersom höjningen av garantipensionen mellan 2016 och 2017 äts upp av inflationen.

Även den som är arbetslös får lägre inkomst eftersom taket i a-kassan inte räknas upp automatiskt.

- Tittar man kortsiktigt, från 2016 till 2017, så ser vi att den arbetslöse och garantipensionären får det tufft därför att inkomsterna inte ökar i samma takt som kostnaderna, säger Argues.