Konjunkturnedgången globalt är bred, med 70 procent av världens ekonomier inne i en inbromsningsfas, enligt IMF-chefen Christine Lagarde. Arkivbild

Penningtvätt och konjunktur teman på IMF-möte

En oväntat tvär ekonomisk inbromsning och oron för handelskrig och brexiteffekter väntas prägla vårmötena i IMF och Världsbanken, som inleds i dag. Finansminister Magdalena Andersson ska på plats bland annat diskutera penningtvättsproblem med USA-kollegan Steve Mnuchin.

Lägre global tillväxt ligger i korten, men knappast någon recession, enligt Magdalena Andersson. Men skulle det bli ännu värre än vad som nu väntas är Sverige redo, tycker hon. Det finanspolitiska ramverket ger flexibilitet.

- Det finns ju stora marginaler i svensk ekonomi. Det är därför det har varit så viktigt att betala av på statsskulden, så att vi står starka – och det gör vi, säger hon inför avresan till Washington, där vårmötena hålls.

TT: Så Sverige är rustat för en mer offensiv finanspolitik om det skulle behövas?

- Absolut. Det är därför vi har sett till att betala av på statsskulden, som är på den lägsta nivån sedan 1977. Det är så man skaffar sig muskler.

Mer finanspolitiska satsningar

Bland ekonomer finns det dock allt fler som efterlyser mer finanspolitiska satsningar, inte bara i eurozonen utan även i Sverige. Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, hade gärna sett mer av både infrastrukturinvesteringar och välfärdssatsningar i den budget som lades i veckan.

- Det skulle hjälpa långsiktigt för Sverige att vara lite mer finanspolitiskt expansiv i närtid. Det skulle ju också minska riskerna för att den här oron i omvärlden spiller in i Sverige, säger Breman.

Den högaktuella frågan om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering är också uppe i helgen, på ett möte med USA:s finansminister Steve Mnuchin som värd.

Magdalena Andersson, som ska delta på penningtvättsmötet, tror att den senaste tidens turer kring misstänkta transaktioner i Swedbank kan ha påverkat bilden av Sverige negativt i den här typen av sammanhang.

- Det är klart att det inte är bra för bilden av Sverige, säger hon.

Påverkar bilden av hela banksektorn

Hon påminner samtidigt om att det inte bara handlar om Swedbank, utan att misstankar även har riktats mot Danske Bank och Nordea för att de ska ha sett mellan fingrarna när kriminella tvättat sina pengar med hjälp av konton i banken.

- Sedan är det viktigt att man också utreder ordentligt vad som faktiskt har hänt i Swedbank. Det vet vi ju inte riktigt ännu. Men det är klart att detta påverkar bilden av hela banksektorn i hela Norden och Baltikum, säger Andersson.

Hon känner inför mötet inte till om det har kommit några singaler från USA om hur de ser på Swedbanks och svenska myndigheters arbete mot penningtvätt.

- Det borde jag väl ha hört, men den frågan ska nog ställas till finansmarknadsminister Per Bolund (MP) eller Finansinspektionen, säger hon.

Hon hänvisar även till Bolund när det gäller farhågor för att USA utfärdar jätteböter för Swedbank för penningtvätt och om hon tycker det är rimligt att USA lagför en svensk bank för misstänkta brott i Baltikum.

Förstärkt samarbete

Anderssons förtroende för Finansinspektionen och dess chef, Erik Thedéen, är dock intakt trots den senaste tidens utveckling.

Hon betonar att ansvaret för att bekämpa penningtvätt i första hand ligger på de berörda bankerna. Näst i tur står myndigheterna i det land där de misstänkta transaktionerna har ägt rum – som ansvarar för lagföring och tillsyn.

- Den myndighet som är ansvarig för de transaktioner som sker i Baltikum är de baltiska myndigheterna, inte de svenska, säger hon.

Hon tillägger att det ovanpå detta också måste finnas ett samarbete mellan finansinspektioner i olika länder.

- Där har man ju också förstärkt det nordisk-baltiska samarbetet.