Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Danskan Pia Jacobsen har pendlat från Malmö till arbetet i utkanten av Köpenhamn i över 20 år. Efter att ha skapat en Facebookgrupp för frustrerade pendlare har hon och två andra gruppmedlemmar bjudits in till det danska folketinget. Bild: Johan Nilsson/TT

Pendlare i kläm mellan två länder

Drömmen var en region där människor med lätthet kunde pendla till jobbet i Danmark eller Sverige. Men 20 år efter invigningen av Öresundsbron kämpar pendlare fortfarande med svårlösta gränshinder och andra problem.
– Det är många som har hamnat i kläm mellan två länder, säger den danska Malmöbon Pia Jacobsen.

Fler än 800 människor har gått med i Facebookgruppen "Øresundspendler – I klemme mellem 2 lande". Initiativtagaren är danskan Pia Jacobsen, som i närmare 25 år har pendlat till arbetet i utkanten av Köpenhamn från hemmet i Malmö.

– Min tanke med gruppen var att få fokus på de problem vi har och ge varandra råd och stöd kring vad man kan göra. Fler än jag trodde har gått med, säger hon.

Bli ett land?

Gruppen hann endast existera i runt två veckor innan Jacobsen blev inbjuden till det danska folketinget för att träffa en folketingsledamot i slutet av februari.

– Jag kommer att vilja prata om de problem jag har med socialförsäkringen, a-kassan och att jag under nästan 25 år inte haft någon rösträtt, säger Jacobsen.

Pendlare i Öresundsregionen har de senaste åren varit hårt prövade av gränskontroller, men i gruppen tas helt andra problem upp. Skillnader i skattesystemet, osäkerhet om den framtida pensionen eller att svenskar boende i Danmark stängs ute från digitala tjänster eftersom de inte kan få e-legitimation är några saker som medlemmarna är frustrerade över.

– Alla problem är inte gränshinder utan det är även gränsolikheter. Ska du få bort allt krävs det att det blir ett och samma land, vilket inte heller är en realistisk bild, säger Johan Wessman, vd för kunskapscentret Öresundsinstitutet.

Fyller 20 år

Han poängterar även att alla problem inte kan lösas av danska eller svenska myndigheter. Vissa saker har det fattats beslut om på EU-nivå – andra problem kanske kan härledas till skillnader i bankväsendet.

– Man måste även ha perspektivet att man inte kan lösa ett problem i Öresund som sedan skapar ett nytt problem mellan exempelvis Sverige och Norge. Öresund är en av flera gränsregioner.

Öresundsbron fyller 20 år till sommaren och runt 15 000 människor pendlar över förbindelsen för att arbeta i antingen Danmark eller Sverige. Totalt är cirka 10 000 svenskar bosatta i östra Danmark medan 20 000 danskar har satt ner sina bopålar på skånsk mark.

Kan inte rösta

Inom Nordiska rådet finns sedan 2014 ett gränshinderråd, som har till uppdrag att avskaffa eller minimera gränshinder i Norden. I det rådet ingår den danska socialdemokraten Henrik Møller, som nu ska träffa Pia Jacobsen och två andra pendlare på Christiansborg i Köpenhamn.

– Känslan har varit att eftersom vi inte kan rösta har vi inte heller varit så intressanta för politikerna, men nu har vi fått en inbjudan.

Nu har Pia Jacobsen dubbelt medborgarskap och får rösta i Sverige, men för att få rösta i folketingsvalet måste en dansk medborgare bo i Danmark.

– Jag tycker att det är fräckt att de tog min rösträtt ifrån mig, så att jag varken kunde rösta i Danmark eller Sverige under 20 år. Men fortfarande är det väldigt många som inte kan rösta i något av länderna, säger Pia Jacobsen.

Daniel Kihlström/TT

Den 1 juli i år är det 20 år sedan Öresundsbron mellan Sverige och Danmark invigdes.

Under 2019 körde över 7,4 miljoner fordon över bron. Under 2001 – det första hela året som bron var öppen – körde runt 2,9 miljoner fordon över förbindelsen. I fjol gjordes över 11 miljoner enkelresor med persontåg.

I dagsläget beräknas runt 15 000 människor bo i ett av länderna men jobba i ett annat. Siffran är från 2015, vilket är den senast tillgängliga pendlarstatistiken.

Cirka 90 procent av pendlarresorna görs av personer som bor i Sverige, men arbetar i Danmark.

Pendlingen över sundet nådde sin topp 2008 när runt 26 000 personer – som hade någon form av inkomst i ett annat land – pendlade över bron, men sedan finanskrisen har pendlingen minskat.

Nordiska rådet har sedan 2014 ett gränshinderråd, som arbetar för att avskaffa eller minimera problem för pendlare, studenter, företag eller personer som vill vara verksamma i ett annat nordiskt land.

Några exempel på gränshinder mellan nordiska länder är:

+ Digitala verktyg som e-legitimation eller e-signaturer fungerar inte över gränserna när personer eller företag exempelvis ska kommunicera med en myndighet.

+ Problem för utländska fritidsägare att teckna exempelvis el- och internetavtal i Sverige eftersom de varken har personnummer eller samordningsnummer.

+ Olika bedömningar av rätt till personlig assistent, vilket försvårar för människor med funktionsnedsättningar vid en flytt till ett annat land.

Källor: Öresundsbrokonsortiet, Öresundsinstitutet och Nordiska rådet