Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Annika Elias, ordförande för Ledarna, är inte förvånad men likafullt beklämd över de nationella siffrorna.

Ovanligt jämställt i Göteborgs toppskikt

55 procent av Sveriges kommuner har inte en enda kvinnlig vd i sina bolag. Men Göteborg sticker ut och lyckas med en nästan jämn fördelning.

Enligt en granskning som tidningen Dagens Industri har gjort har drygt hälften av landets kommuner enbart män som vd:ar i sina bolag.

– Jag visste att det såg illa ut, men det här var ännu värre än jag trodde. Det är oacceptabelt, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) till Dagens Industri.

Efter tidningens undersökning har hon valt att bjuda in landets partisekreterare till ett möte för att ”sätta press på” de politiska partierna i frågan.

Annika Elias, ordförande för chefsorganisationen Ledarna, är inte fullt lika förvånad.

– Jag visste efter våra egna undersökningar att det är så här det ser ut. Ändå blir jag alltid lika beklämd när jag ser siffrorna, säger Annika Elias.

Många hinder för kvinnor

Hon tycker att det finns en alldeles för snäv bild av vem som kan vara chef, särskilt på högre nivå: det är en medelålders svenskfödd man som gäller. Förutom den stereotypa bilden finns en rad andra problem för kvinnor att överbrygga, till exempel en förväntan på att de kommer att ta ut mer föräldraledighet.

– Därmed drabbas de av ett slags kollektiv riskbedömning, att de inte kommer att vara närvarande som chefer. Det är ett stort problem.

Både det privata och det offentliga förlorar mycket kompetens när kvinnorna förbigås som chefsämnen, menar Annika Elias. Ledarna ställer sig därför positiva till kvotering, bland annat för att skapa kvinnliga förebilder.

– Kvotering verkar vara det enda sättet att få till en förändring, men det handlar också om att markera att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Det skapar förebilder och ger signaler om att det här inte är acceptabelt. Självklart kommer kompetens först, men det är väl ingen, utom möjligen Jens Spendrup, som fortfarande tror att det inte finns kompetenta kvinnor.

Kräver tydliga mål

Annika Elias tycker inte att det jobbas tillräckligt mycket med jämställdhetsfrågan i kommunerna.

– Nej, verkligen inte. Kommunerna är ju ett organ för alla oss medborgare, det är ett politiskt styrt organ och i politiken finns det en väldigt tydlig vilja kring att vi ska ha en jämställd syn på ledarskap. Att man då låter de kommunala bolagen bli en frizon för det är oacceptabelt. Politiken måste vara tydlig med att sätta upp mål för det här och följa upp de målen precis som man gör med alla andra mål i verksamheten.

Generationsväxling underlättar

En kommun som ändå klarar sig ganska bra i Dagens Industris granskning är Göteborg. Av stadens 97 bolag har 42 procent en kvinna som vd.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) handlar det dels om en medveten strategi, dels om en generationsväxling.

– Den generationsväxlingen har inneburit att många nya vd:ar har anställts, och vi konstaterar att det har varit väldigt många bra kvinnliga sökanden. Generationsväxlingen i sig har inneburit ett större genomslag för många kvinnor, säger Anneli Hulthén.

– Vår utmaning nu är att se till att våra bolag också speglar resten av Göteborgssamhället, det vill säga var vi kommer ifrån och vad vi har för bakgrund. Där har vi inte lyckats.

Fakta: (O)jämställdhet

Enligt Dagens Industri har 88 procent av Sveriges kommuner en majoritet män som vd:ar i kommunala bolag.

55 procent av kommunerna har enbart män som vd:ar.

6 procent av kommunerna har en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga vd:ar.

6 procent av kommunerna har en majoritet kvinnor som vd:ar.

Siffrorna gäller samtliga kommuner i landet som äger minst två bolag.

Enligt organisationen Ledarna kommer lika många kvinnor som män att vara chefer (i privat och offentlig sektor) år 2031 om utvecklingen på jämställdhetsområdet fortsätter framåt i samma takt.

På vd-nivå går det trögare. Det spås dröja ända till år 2065 innan Sverige har lika många kvinnliga som manliga vd:ar.

I Västra Götaland är 33,5 procent av cheferna kvinnor, om privat och offentlig sektor slås ihop.

Källor: Dagens Industri och Ledarna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.