Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arkivbild.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Omgörning av Arbetsförmedlingen sågas

Det finns inga bevis för att privata jobbförmedlare är bättre än den statliga Arbetsförmedlingen. Därmed faller argumenten för att göra om myndigheten, skriver regeringens expertmyndighet, Ifau. Många kommuner är också hårda i kritiken.

ANNONS

Omgörningen av Arbetsförmedlingen vilar på felaktiga grunder, menar Ifau (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

"Förklaringen till detta är enkel: det finns inte någon evidens för att privata utförare av arbetsmarknadspolitik når bättre resultat än offentliga. Det finns därmed inget stöd för att den föreslagna reformeringen bidrar till en effektivare arbetsmarknadspolitisk verksamhet", skriver Ifau i sitt remissvar.

Nyligen var sista dag för att lämna remissvar på regeringens utredning, som syftar till att göra om hela Arbetsförmedlingen till mer av ett kontrollorgan där privata företag tar över det mesta av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Och väldigt många av remissinstanserna är kritiska. Att det är otydligt är en vanlig invändning, liksom att det saknas en helhet och analys.

ANNONS

Otydligt

"Otydligt om kommunernas roll i arbetsmarknaden, men positiv till förslagen. Kontrollen blir viktig", skriver Flens kommun.

"Otydligt förslag, går inte att bedöma vad det innebär för de delar som berör Försäkringskassan", skriver myndigheten.

"Nu liggande förslag bör förpassas till historiens papperskorg, då den allra mest uppenbara och sannolika följden av dess införande är att den stora fokusen på matchning inte bidrar till en förbättring för de människor som står längst bort från arbetsmarknaden", skriver Fagersta kommun.

Spridda personuppgifter

Många av remissinstanserna har också integritetssynpunkter och oro för att personuppgifter ska spridas vitt och brett.

Även flera fackförbund är inte helt oväntat kritiska, inte minst ST som organiserar många av medlemmarna på myndigheten. Men även Företagarna riktar ett par rejäla kängor:

"Företagarna anser att Arbetsförmedlingen, trots att det redan åligger myndigheten att kontrollera, följa upp och utvärdera leverantörer, inte klarar det uppdraget. Det är Företagarnas uppfattning att det inte går att reformera en illa fungerande myndighet utan tydligare målstyrning och krav på resultat", skriver småföretagarnas intresseorganisation.

Saknar analys

Organisationen delar också flera av fackens kritik – att inte reformeringen av AF presenterats som en helhet.

”Som remissinstans är det omöjligt att göra en övergripande analys av de förslag som presenteras och vilka effekter dessa kommer att få.”

ANNONS

Ifau saknar en analys av vad hela omgörningen av AF kan tänkas leda till:

"Likväl kan det tyckas märkligt att en så omfattande reformering kan genomföras utan en noggrann analys av effekter och kostnader", skriver Ifau.

Fakta: Syftet

Regeringens beskrivning av förslaget till omgörning av Arbetsförmedlingen i korthet:

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att arbetsmarknadspolitiken, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av leverantörer på uppdrag av myndigheten. Det ska även framöver finnas en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser för att svara mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ansvar för att garantera en fungerande verksamhet i hela landet.

Källa: Regeringen

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS