Brinja utvecklar ett varningssystem för olyckor på byggarbetsplatser. Bolaget tar fram både mjukvara och hårdvara. Robert Rehammar ( röd hjälm), Axel Sjögren Holtz (svarta glasögon) och Xavier Leon vill bidra till att minska olyckor på arbetsplatser. Bild: Lisa Thanner
Brinja utvecklar ett varningssystem för olyckor på byggarbetsplatser. Bolaget tar fram både mjukvara och hårdvara. Robert Rehammar ( röd hjälm), Axel Sjögren Holtz (svarta glasögon) och Xavier Leon vill bidra till att minska olyckor på arbetsplatser. Bild: Lisa Thanner

Olyckor på byggen gav idén till nytt varningssystem

Varje år drabbas tusentals personer av arbetsplatsolyckor – och vid många av dessa finns stora brister i kommunikationen.