Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Olja och penningtvätt pressar Swedbank

Swedbank redovisar en klart bättre vinst än väntat för fjärde kvartalet.
Utgifter i samband med penningtvättsutredningen liksom tuffare konkurrens på bolånemarknaden fortsätter dock att pressa banken.
Ett åtgärdsprogram mot penningtvätt ska vara klart under 2020 enligt banken.

Swedbank är först ut av de fyra storbankerna att presentera bokslut för 2019. Styrelsen föreslår, precis som banken flaggat för, en sänkning av utdelningen till 50 procent av den utdelningsbara vinsten. Det ger 8:80 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 14:20 kronor per aktie året före.

Vinsten för fjärde kvartalet landade på 5 401 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019. Det kan jämföras med en vinst på 5 882 miljoner kronor motsvarande period 2019 men framförallt – det var betydligt bättre än analytikernas förväntningar.

– Det är ett stabilt resultat under ett turbulent år, säger vd Jens Henriksson på en telefonkonferens med journalister.

Swedbank presenterar delårssiffror. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Swedbank presenterar delårssiffror. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Penningtvätt och problemfylld olja

Det som kostar mer än året före är framförallt åtgärder kopplade till bankens penningtvättskris, som slagit hårt mot förtroendet för Swedbank. Kostnaderna för bankens penningtvättsrelaterade åtgärder kostade i fjol 1,1 miljarder kronor och antas inte minska nämnvärt i år.

– Vi räknar med totala kostnader 2020 på samma nivå som 2019, säger Henriksson.

Det blev även nästan en fördubbling av kreditförlusterna för Swedbank i fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare, upp till nästan en miljard kronor. Det handlar till stor del om bankens problemlån i oljesektorn.

Swedbanks vd Jens Henriksson meddelar sänkt utdelning för bankens ägare. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Swedbanks vd Jens Henriksson meddelar sänkt utdelning för bankens ägare. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Krigar för bolånen

Swedbank för samtidigt en hård kamp för att behålla sin sedan länge starka position på den svenska bolånemarknaden. Banken står för nästan en femtedel av den svenska stocken av bolån, 19 procent för att vara exakt. Men i fjol tog banken en betydligt mindre andel av kakan när det gäller nya bolån – cirka 12 procent enligt Jens Henriksson.

Swedbank satsar hårt på att vända denna negativa trend. Sedan Riksbanken höjde styrräntan med 0,25 procentenheter i december har Swedbank bara höjt bolåneräntorna med 0,04 procentenheter. Räntehöjningarna bland jämförbara konkurrenter har varit betydligt högre, 0,15–0,25 procentenheter, enligt Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank.

– Vi ser en ökad marginalpress på bolånemarknaden. Och i det här läget valde vi att höja med fyra punkter, säger Jens Henriksson.

Beslut om böter

Enligt Henriksson hänger det bland annat samman med att sparbankerna till följd av förbättrad likviditet inte har fört över lika många bolånekunder till Swedbank som de brukar.

Samtidigt råder stor osäkerhet kring vad problemen med penningtvätt i bankens baltiska verksamhet kommer att kosta. Bankens börsvärde har minskat med nästan 40 procent sedan fjolårets avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning om misstänkt penningtvätt i Baltikum.

I mars väntas Finansinspektionen (FI) och myndigheter i Estland fatta beslut om eventuella böter för bankens brister i hanteringen av misstänkt penningtvätt och högriskkunder i den baltiska verksamheten. Detta kan bli en smäll på flera miljarder.

– Det råder en osäkerhet både om vi kommer att få böter och i så fall hur höga de blir, säger Henriksson.

Ungefär samtidigt kommer Swedbank att presentera slutsatserna från en utredning som banken beställt av advokatbyrån Clifford Chance.

Banken driver även ett särskilt åtgärdsprogram för att stärka arbetet för regelefterlevnad och mot ekonomisk brottslighet. Det har vuxit till 152 initiativ under fjärde kvartalet, varav 67 har slutförts.

Här för att stanna

Programmet kommer till stora delar vara avklarat 2020, enligt Jens Henriksson. Han påminner dock samtidigt om att högre kostnader för regelefterlevnad är något en storbank måste räkna med även i framtiden.

– Kostnaderna förknippade med regelefterlevnad för att driva bank fortsätter att öka och det här är ett branschfenomen som är här för att stanna, säger Henriksson.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder också misstänkta brott kopplade till Swedbanks hantering av penningtvättmisstankarna, men har än så länge inte delgivit någon person misstanke.

Dessutom utreder amerikanska myndigheter Swedbank, en utredning som bankledningen tror kan pågå i flera år.

Det pågår även en utredning mot banken hos den lettiska finanspolisen samtidigt som det har påbörjats ett ärende vid Estlands åklagarmyndighet som kan leda till rättslig påföljd.

Fakta: Swedbanks bokslut

Swedbank redovisar en rörelsevinst för fjärde kvartalet 2019 på 5 401 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på 5 882 miljoner kronor motsvarande period 2018.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade enligt finansdatatjänsten Refinitiv i genomsnitt räknat med en vinst på 5 113 miljoner kronor.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, steg till 6 408 miljoner kronor, från 6 335 miljoner kronor. Analytikernas genomsnittsprognos låg där på 6 553 miljoner kronor.

Provisionsnettot ökade samtidigt till 3 415 miljoner kronor, från 3 183 miljoner kronor.

Banken har tidigare meddelat att man sänkt utdelningen till 50 procent av utdelningsbar vinst, vilket för 2019 blir 8:80 kronor per aktie. Året före låg utdelningen på 14:20 kronor per aktie.

Bankens finansiella mål på en avkastning på 15 procent kvarstår. Under fjolåret uppgick avkastningen till 14,7 procent på eget kapital.

Källa: Swedbank