Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Nybakade studenter får oftast jobb

Nio av tio av de som examinerades från en yrkeshögskoleutbildning 2014 hade jobb inom ett år. Det visar färsk statistik från Myndigheten för yrkeshögkolan. Till hösten startar 446 nya utbildningar.

De första yh-utbildningarna startade 2009 och sedan dess har intresset för den nya utbildningsformen ökat stadigt.

– Antalet utbildningsplatser ökar, vi har ett bra söktryck och yh-utbildningarna blir allt mer kända inom arbetslivet, säger Johan Blom, chef för utbildningsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

En yh-utbildning är mellan ett och tre år lång och tanken är att det ska finnas en stark koppling till arbetslivet genom att teori varvas med praktik ute på arbetsplatserna. Syftet är att utbildningarna snabbt ska leda till jobb, och det tycker Johan Blom att man lyckats bra med. 70 procent av de som examinerades från en yh-utbildning 2014 hade jobb inom en månad och 89 procent inom ett år, enligt en kartläggning som Myndigheten för yrkeshögskolan gjort.

– Året innan låg snittet på 87 procent året efter examen, så det är på väg uppåt, säger Johan Blom.

Det finns vissa skillnader mellan länen. Västra Götaland hamnar strax över snittet, med 90 procent i jobb året efter examen, medan Värmland intar bottenplaceringen med 80 procent. Skillnaden beror framförallt på vilka typer av utbildningar som ges i respektive län. De utbildningsområden som gav störst chans till jobb är hälso- och sjukvård, pedagogik, samhällsbyggnad och ekonomi.

Yrkeshögskolans syfte är att möta arbetsmarknadens behov, och därför är det extra viktigt att se till att matchningen med arbetslivet funkar.

– Det ska finnas ett starkt behov och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden av de utbildningar som vi beviljar, säger han.

Uppföljning av tidigare resultat och en dialog med arbetslivet avgör vilka utbildningar som beviljas för kommande läsår. Och både utbudet och antalet utbildningsplatser ökar nu. 446 nya yh-utbildningar ska starta hösten 2016 och våren 2017. Bland de nya utbildningarna finns viltförvaltare, begravningsrådgivare och studiehandledare på modersmål. Och intresset för platserna är högt, enligt Johan Blom.

– 2011 var det 3,7 sökande per plats, 2014 var det 4,7, och det fortsätter att öka, säger han.

Att yrkeshögskolan växer beror enligt Johan Blom på ett ökat intresse bland studenter men också på att fler arbetsgivare intresserar sig för utbildningarna.

– Fler och fler från arbetslivet engagerar sig och allt fler söker om att få starta utbildningar, säger han.

Närmare hälften av de forna yh-studenterna som hade jobb året efter examen hade genomfört en praktikkurs, en så kallad LIA-kurs, hos den arbetsgivaren där de sedan fick anställning. Kurserna är ett sätt för eleverna att visa vad de kan och för arbetsgivarna att hitta kompetent arbetskraft, säger Johan Blom.

– Många företag rekryterar från de här kurserna.

Han tror att kontakten med arbetslivet är en av orsakerna till att många väljer en yh-utbildning.

– Många elever vittnar om att det är väldigt värdefullt att få den här direktkontakten med arbetslivet.

Myndigheten för yrkeshögskolans prognos framöver spår ett fortsatt stort behov av kompetens främst inom teknik och tillverkning, samhällsbyggnad samt hälso- och sjukvård.

Yh-studerandes sysselsättning 2015:

Redan innan utbildningen avslutades, eller senast inom en månad efter examen, hade cirka 70 procent ett arbete. Efter ett år hade 89 procent ett jobb.

66 procent av de som deltog i undersökningen hade ett arbete före utbildningens start.

Utbildningsområdena hälso- och sjukvård samt socialt arbete hade ett bättre resultat jämfört med det totala resultatet.

49 procent av de examinerade som hade ett jobb året efter examen hade genomfört en så kallad LIA-kurs, Lärande i arbete, hos sin nuvarande arbetsgivare.

58 procent av de examinerade som hade arbete uppgav att det överensstämde helt eller till största del med deras utbildning.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.